Slider
INFORMAȚII ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI

În atenția candidaților!

REZULTATE FINALE ADMITERE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2019 ROMÂNI DE PRETUTINDENI (Click aici)


Rezultatele parțiale la admiterea din septembrie ciclul LICENȚĂ se vor afișa în data de 17.09.2019

Confirmarea locului pentru ciclul LICENȚĂ admitere septembrie 2019: 17.09.2019-19.09.2019
Rezultate finale: 20 septembrie 2019

Confirmarea locului pentru ciclul MASTER admitere septembrie 2019: 18.09.2019-20.09.2019
Rezultate finale: 23 septembrie 2019

CAZAREA STUDENȚILOR DIN ANUL I SE REALIZEAZĂ PRIN INTERMEDIUL SECRETARIATELOR FACULTĂȚIILORFacultatea Rezultate
Facultatea de Arte şi Design Vezi rezultatul
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Vezi rezultatul
Facultatea de Drept Vezi rezultatul
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Vezi rezultatul
Facultatea de Fizică Vezi rezultatul
Facultatea de Matematică şi Informatică Vezi rezultatul
Facultatea de Sociologie şi Psihologie Vezi rezultatul
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Vezi rezultatul
Facultatea de Muzică și Teatru Vezi rezultatul
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării Vezi rezultatul
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Vezi rezultatul
Facultatea Rezultate
Facultatea de Arte şi Design Vezi rezultatul
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie (Rezultate iulie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie (Rezultate finale septembrie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Drept (Rezultate finale septembrie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (Rezultate iulie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (Rezultate finale septembrie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (Rezultate finale septembrie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Fizică (Rezultate parțiale septembrie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Matematică şi Informatică (Rezultate iulie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Matematică şi Informatică (Rezultate finale septembrie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Sociologie şi Psihologie (Rezultate iulie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Sociologie şi Psihologie (Rezultate finale septembrie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Rezultate iulie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Rezultate finale septembrie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Muzică și Teatru Vezi rezultatul
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării (Rezultate iulie 2019) Vezi rezultatul
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării (Rezultate finale septembrie 2019) Vezi rezultatul
Dosarul de admitere la studii universitare de licenţă pentru românii de pretutindeni cuprinde următoarele documente (două exemplare pentru o singură opțiune/ + câte un dosar suplimentar pentru fiecare specializare la care se mai înscrie):

• Cerere-tip de înscriere la studii universitare de licență (aici);
• Certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română;
• Buletin/act de identitate – copie;
• Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii – copie după primele 3 pagini;
• Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (după caz);
• Adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) – original și traducere autorizată (dacă e cazul);
• Diplomă de Bacalaureat sau echivalentă / adeverință de absolvent pentru anul curent – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
• Foaie matricolă pentru clasele IX-XII (XIII) – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
Pentru candidații care au absolvit deja un ciclu de licență: diploma de licență / masterat, însoțită(e) de foi matricole / suplimente la diplomă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română; adeverință de la facultatea unde a urmat studiile de licență cu specificarea regimului de studii pe ani (bugetat / taxă);
Pentru candidații cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) declarație pe proprie răspundere că nu au buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
Pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească, avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
Pentru candidații care nu au urmat studiile în limba română, dar cunosc limba română: certificat de competență lingvistică emis de Universitatea de Vest din Timișoara (minim nivel B1);
• Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor de culte – pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic;
• Fișă cu date personale (se completează la înscriere, cu ajutorul secretariatului);
Dosarul de admitere la studii universitare de masterat pentru românii de pretutindeni cuprinde următoarele documente (două exemplare pentru o singură opțiune/ + câte un dosar suplimentar pentru fiecare specializare la care se mai înscrie):

• Cerere-tip de înscriere la studii universitare de masterat (aici);
• Certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română;
• Buletin/act de identitate – copie;
• Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii – copie după primele 3 pagini;
• Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (dacă este cazul);
• Adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) – original și traducere autorizată (dacă este cazul);
• Diplomă de bacalaureat sau echivalentă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
• Foaie matricolă pentru clasele IX – XII (XIII) – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
• Diplomă de licență – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
• Supliment / Foaie matricolă la diploma de licență – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
Pentru candidații care au absolvit deja un alt ciclu de masterat: diploma de masterat, însoțită de foaia matricolă / suplimentul la diplomă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română; adeverință de la facultatea unde a urmat acest masterat cu specificarea regimului de studii pe ani (bugetat / taxă);
Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS) , declarație pe proprie răspundere că nu au buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
Pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească, avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
Pentru candidații care nu au urmat studiile în limba română, dar cunosc limba română: certificat de competență lingvistică emis de Universitatea de Vest din Timișoara (minim nivel B2);
• Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor de culte – pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic;
• Fișă cu date personale (se completează la înscriere, cu ajutorul secretariatului);

Locuri de studii pentru candidații români de pretutindeni
(anul universitar 2019 – 2020)
LICENȚĂ


Facultatea Studii universitare de licență
Locuri propuse 2019/2020
Buget cu bursă Buget fără bursă Taxă Total locuri bugetate
Facultatea de Arte și Design 7 8 15
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 8 5 13
Facultatea de Drept 13 10 23
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 37 22 59
Facultatea de Educație Fizică și Sport 6 5 11
Facultatea de Fizică 1 0 1
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 22 6 28
Facultatea de Matematică și Informatică 6 3 9
Facultatea de Muzică și Teatru 4 1 5
Facultatea de Sociologie și Psihologie 9 3 12
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 14 6 20
Total 127 69 0 196


MASTER


Facultatea Studii universitare de masterat
Locuri propuse 2019/2020
Buget cu bursă Buget fără bursă Taxă Total locuri bugetate
Facultatea de Arte și Design 2 1 3
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 6 2 8
Facultatea de Drept 1 1 2
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 24 20 44
Facultatea de Educație Fizică și Sport 5 3 8
Facultatea de Fizică 0 1 1
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 4 2 6
Facultatea de Matematică și Informatică 2 1 3
Facultatea de Muzică și Teatru 1 1 2
Facultatea de Sociologie și Psihologie 8 2 10
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 2 2 4
Total 55 36 0 91


DOCTORAT


Facultatea Studii universitare de doctorat
Locuri propuse 2019/2020
Buget cu bursă Buget fără bursă Taxă Total locuri bugetate
IOSUD UVT 3 2 5 5

Oferta educațională de școlarizare 2019-2020

(numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă pentru fiecare program/domeniu de studii universitare de licență ofertate pentru admitere în anul 2019, inclusiv locurile alocate candidaților români de pretutindeni)


 • Oferta școlarizare 2019-2020
 • Cazare pe perioada admiterii
  Îți luăm grija cazării de pe cap 🏢.
  Tu vino la Timișoara și concentrează-te pe admiterea de la #UVT. 📚

  Înscrie-te și completează formularul de mai jos. După zilele de foc, relaxează-te și explorează orașul de pe Bega, viitorul oraș al studenției tale.

  >> Completează formularul <<

  Contact

  Adresa:
  Blvd. V. Pârvan nr. 4, Timișoara 300223, Timis, România
  Tel: +40 256 592 386
  Email: romani.pretutindeni[at]e-uvt.ro
  Confirmari: confirmari.romanipretutindeni[at]e-uvt.ro