Slider
INFORMAȚII ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI


Pașii de parcurs în vederea admiterii la studii (de licență / de masterat)
la Universitatea de Vest din Timișoara


Înscrierea la studii:

1. Candidații pregătesc dosarul de concurs cu documentele necesare admiterii. Candidații care optează pentru admiterea la o singură specializare pregătesc dosarul în două exemplare. Candidații care aleg să se înscrie la mai multe specializări pregătesc câte un dosar în plus pentru fiecare specializare.

2. Dosarul de concurs se depune în intervalele de înscriere precizate în Calendarul general de admitere la studii universitare de licență / masterat, în felul următor:

 • Candidatul se prezintă cu dosarul în două exemplare la sala 201 (etajul II, clădirea principală a Universității de Vest din Timișoara – bd. Vasile Pârvan, nr. 4). Aici dosarul este verificat de Biroul pentru Românii de Pretutindeni (BRP).
 • Candidații români de pretutindeni la specializările care nu necesită probe de concurs se înscriu la facultățile / specializările pentru care optează în același loc (sala 201, et. II, clădirea principală a Universității de Vest din Timișoara – bd. Vasile Pârvan, nr. 4).
 • Pentru candidații care optează pentru una dintre specializările facultăților de: Arte și Design, Educație Fizică și Sport, Muzică și Teatru sau specializarea Teologie este obligatorie și deplasarea la sediul acestor facultăți în vederea depunerii dosarului și a informării cu privire la probele vocaționale (date, conținut, programări etc.), după verificarea dosarului de către Biroul pentru Românii de Pretutindeni.
 • 3. Candidații pot transmite, în intervalul de înscriere la specializările pentru care optează, dosarul cuprinzând documentele necesare (Documente necesare, aici) și prin e-mail, la adresa romani.pretutindeni@e-uvt.ro.

  4. În intervalul 8 – 19 iulie 2019 Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (aflată în aceeași clădire a Universității de Vest din Timișoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4) organizează zilnic (click aici), cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică, testări în vederea eliberării certificatelor de limbă română (pentru candidații care au nevoie de această certificare).

  Confirmarea rezultatelor

  1. După încheierea Admiterii, facultățile transmit rezultatele parțiale către BRP care le afișează pe site. Totodată aceste rezultate sunt afișate pe liste separate și pe site-urile facultăților.
  2. Candidații declarați admiși trebuie să-și confirme locul, respectând calendarul confirmărilor pentru fiecare specializare în parte.
  3. Primul pas este confirmarea după afișarea listei de rezultate parțiale și constă în confirmarea locului la BRP (sala 201, et. II, clădirea principală a UVT, de pe bd. Vasile Pârvan, nr. 4, unde se aduc actele de studii în original) sau prin e-mail, la adresa romani.pretutindeni@e-uvt.ro, inclusiv în cazul candidaților care susțin probe vocaționale. (Acești candidați vor aduce actele de studii în original și vor semna contractele de studii înainte de începerea anului universitar, în săptămâna Bun venit la UVT, 23 – 29.09.2019.)
  4. Candidații români de pretutindeni declarați admiși la una dintre facultățile din cadrul UVT își exprimă opțiunea fermă de retragere a dosarului prin trimiterea unui e-mail la adresa romani.pretutindeni@e-uvt.ro.

  NOTĂ: În cazul candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă, există șansa ca, în măsura numărului de locuri confirmate, să urce automat pe locurile bugetate.
  Candidații care nu își confirmă locul obținut în intervalul precizat în calendar, pierd locul.

  Calendarul general al înscrierilor la studii universitare de licență
  -sesiunea iulie 2019-


  Facultatea Perioadă înscriere
  Facultatea de Arte și Design 10 – 19 iulie 2019
  Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Chimie + Biologie: 16 – 24 iulie 2019
  Geografie: 8 – 19 iulie 2019
  Facultatea de Drept 15 – 20 iulie 2019
  Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor 15 -20 iulie 2019
  Facultatea de Educație Fizică și Sport 15 – 20 iulie 2019
  Facultatea de Fizică 8 – 24 iulie 2019
  Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 15 – 23 iulie 2019
  Facultatea de Matematică și Informatică 15 – 20 iulie 2019
  Facultatea de Muzică și Teatru 9 – 18 iulie 2019
  Facultatea de Sociologie și Psihologie 11 – 22 iulie 2019
  Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 15 – 22 iulie 2019

  Înscrierile se fac în fiecare zi, în intervalele menționate, între orele 09:00 – 14:00 (ora României), cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică.

  Calendarul general al înscrierilor la studii universitare de masterat
  -sesiunea iulie 2019-


  Facultatea Perioadă înscriere
  Facultatea de Arte și Design 10 – 22 iulie 2019
  Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Biologie + Chimie: 16 – 25 iulie 2019
  Geografie: 8 – 18 iulie 2019
  Facultatea de Drept 4 – 12 iulie 2019
  Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor 9 – 15 iulie 2019
  Facultatea de Educație Fizică și Sport (doar în sesiunea septembrie 2019)
  Facultatea de Fizică 5 – 24 iulie 2019
  Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 15 – 23 iulie 2019
  Facultatea de Matematică și Informatică 7 – 16 iulie 2019
  Facultatea de Muzică și Teatru 8 – 12 iulie 2019
  Facultatea de Sociologie și Psihologie 11 – 20 iulie 2019
  Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 17 – 22 iulie 2019

  Înscrierile se fac în fiecare zi, în intervalele menționate, între orele 09:00 – 14:00 (ora României), cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică.
  Dosarul de admitere la studii universitare de licenţă pentru românii de pretutindeni cuprinde următoarele documente (două exemplare pentru o singură opțiune/ + câte un dosar suplimentar pentru fiecare specializare la care se mai înscrie):

  • Cerere-tip de înscriere la studii universitare de licență (aici);
  • Certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română;
  • Buletin/act de identitate – copie;
  • Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii – copie după primele 3 pagini;
  • Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (după caz);
  • Adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) – original și traducere autorizată (dacă e cazul);
  • Diplomă de Bacalaureat sau echivalentă / adeverință de absolvent pentru anul curent – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
  • Foaie matricolă pentru clasele IX-XII (XIII) – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
  Pentru candidații care au absolvit deja un ciclu de licență: diploma de licență / masterat, însoțită(e) de foi matricole / suplimente la diplomă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română; adeverință de la facultatea unde a urmat studiile de licență cu specificarea regimului de studii pe ani (bugetat / taxă);
  Pentru candidații cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) declarație pe proprie răspundere că nu au buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
  Pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească, avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
  Pentru candidații care nu au urmat studiile în limba română, dar cunosc limba română: certificat de competență lingvistică emis de Universitatea de Vest din Timișoara (minim nivel B1);
  • Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor de culte – pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic;
  • Fișă cu date personale (se completează la înscriere, cu ajutorul secretariatului);
  Dosarul de admitere la studii universitare de masterat pentru românii de pretutindeni cuprinde următoarele documente (două exemplare pentru o singură opțiune/ + câte un dosar suplimentar pentru fiecare specializare la care se mai înscrie):

  • Cerere-tip de înscriere la studii universitare de masterat (aici);
  • Certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română;
  • Buletin/act de identitate – copie;
  • Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii – copie după primele 3 pagini;
  • Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (dacă este cazul);
  • Adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) – original și traducere autorizată (dacă este cazul);
  • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
  • Foaie matricolă pentru clasele IX – XII (XIII) – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
  • Diplomă de licență – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
  • Supliment / Foaie matricolă la diploma de licență – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
  Pentru candidații care au absolvit deja un alt ciclu de masterat: diploma de masterat, însoțită de foaia matricolă / suplimentul la diplomă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română; adeverință de la facultatea unde a urmat acest masterat cu specificarea regimului de studii pe ani (bugetat / taxă);
  Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS) , declarație pe proprie răspundere că nu au buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
  Pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească, avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
  Pentru candidații care nu au urmat studiile în limba română, dar cunosc limba română: certificat de competență lingvistică emis de Universitatea de Vest din Timișoara (minim nivel B2);
  • Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor de culte – pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic;
  • Fișă cu date personale (se completează la înscriere, cu ajutorul secretariatului);

  Locuri de studii pentru candidații români de pretutindeni
  (anul universitar 2019 – 2020)
  LICENȚĂ


  Facultatea Studii universitare de licență
  Locuri propuse 2019/2020
  Buget cu bursă Buget fără bursă Taxă Total locuri bugetate
  Facultatea de Arte și Design 7 8 15
  Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 8 5 13
  Facultatea de Drept 13 10 23
  Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 37 22 59
  Facultatea de Educație Fizică și Sport 6 5 11
  Facultatea de Fizică 1 0 1
  Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 22 6 28
  Facultatea de Matematică și Informatică 6 3 9
  Facultatea de Muzică și Teatru 4 1 5
  Facultatea de Sociologie și Psihologie 9 3 12
  Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 14 6 20
  Total 127 69 0 196


  MASTER


  Facultatea Studii universitare de masterat
  Locuri propuse 2019/2020
  Buget cu bursă Buget fără bursă Taxă Total locuri bugetate
  Facultatea de Arte și Design 2 1 3
  Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 6 2 8
  Facultatea de Drept 1 1 2
  Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 24 20 44
  Facultatea de Educație Fizică și Sport 5 3 8
  Facultatea de Fizică 0 1 1
  Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 4 2 6
  Facultatea de Matematică și Informatică 2 1 3
  Facultatea de Muzică și Teatru 1 1 2
  Facultatea de Sociologie și Psihologie 8 2 10
  Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 2 2 4
  Total 55 36 0 91


  DOCTORAT


  Facultatea Studii universitare de doctorat
  Locuri propuse 2019/2020
  Buget cu bursă Buget fără bursă Taxă Total locuri bugetate
  IOSUD UVT 3 2 5 5

  Oferta educațională de școlarizare 2019-2020

  (numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă pentru fiecare program/domeniu de studii universitare de licență ofertate pentru admitere în anul 2019, inclusiv locurile alocate candidaților români de pretutindeni)


 • Oferta școlarizare 2019-2020
 • Facultatea de Arte și Design

  Licență

  Fotografie
  Arte decorative
  Conservare restaurare
  Design vestimentar
  Design
  Pictură
  Sculptură
  Grafică

  Master

  Istoria Artei
  Vocaționale Arte

  Facultatea de Educație Fizică și Sport

  Licență

  Educație Fizică și Sport

  Facultatea de Muzică și Teatru

  Licență

  Canto
  Instrumente
  Muzică
  Artele spectacolului

  Master

  Stilistica interpretarii muzicale
  Artele spectacolului de teatru

  Facultatea de Sociologie și Psihologie

  Profesor pentru învățământul primar și preșcolar

  Cazare pe perioada admiterii
  Îți luăm grija cazării de pe cap 🏢.
  Tu vino la Timișoara și concentrează-te pe admiterea de la #UVT. 📚

  Înscrie-te și completează formularul de mai jos. După zilele de foc, relaxează-te și explorează orașul de pe Bega, viitorul oraș al studenției tale.

  >> Completează formularul <<

  Contact

  Adresa:
  Blvd. V. Pârvan nr. 4, Timișoara 300223, Timis, România
  Tel: +40 256 592 386
  Email: romani.pretutindeni[at]e-uvt.ro