Slider
INFORMAȚII ADMITERE LICENȚĂ

Programe de studii licență Facultatea de Drept
- PROGRAME LICENȚĂ Învăţământ cu Frecvenţă
- PROGRAME LICENȚĂ Învăţământ cu Frecvență Redusă

Specializarea oferită de Facultatea de Drept pentru ciclul de licență oferă studenților accesul la o serie de profesii juridice şi oportunitatea de a ocupa imediat după absolvire funcții care necesită pregătire juridică, precum şi posibilitatea de a se înscrie la examenele pentru accesul în profesiile de profil: avocatură, magistratură, notariat. Facultatea de Drept oferă atât cursuri la Învăţământ cu frecvenţă cât şi la Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.

Planul de învăţământ permite acumularea de cunoştinţe în toate domeniile dreptului, atât la nivel teoretic cât şi practic. Ciclul de licență al Facultăţii de Drept, asemeni celorlalte facultăţi de drept din Hexagon, durează 8 semestre, şi se finalizează cu un examen constând într-un test teoretic şi elaborarea lucrării de licenţă. La sfârşitul fiecărui an de studii se realizează o reclasificare în funcţie de notele obţinute, în urma căreia locurile bugetate sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a mediilor.

Contact

Adresa :
Blvd. Eroilor 9A Timisoara, 300575 Timis, Romania
Tel: +40 256 592 400
Fax: +4 0256 592442
Email: secretariat.drept[at]e-uvt.ro