Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea pentru ciclul de studii universitare masterale la toate domeniile de studii masterale din cadrul FSPFSC se face pe baza a două probe:
(1) Interviu online
(2) Concurs de dosare.
Interviul online este notat cu Admis/Respins şi va urmări, în principal, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor pentru activitatea de învăţământ superior de la acest nivel şi pentru abordarea din perspectiva uneia dintre direcţiile de specializare.

Informații probe de admitere

  Media de admitere = media examenului de licență
  Candidații declarați Admiși în urma interviului vor intra în Concursul de dosare și vor fi ierarhizați în ordine descrescătoare în funcție de:
  - numărul de locuri disponibile (cu sau fără taxă) pentru care se organizează concursul.
  - opțiunile exprimate de candidați la înscriere.
  - media examenului de licență.

Listă acte necesare

Documente necesare pentru înscrierea la procesul de admitere:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătoriedacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Două fotografii color cu dimensiune 3⁄4 cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr- un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până la data stabilită conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în data de 12.09.2022, ora 23:59

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  13.09.2022, ora 16:01, pe pagina www.pfc.uvt.ro

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  14.09.2022, ora 09:00-16:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  14.09.2022, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  15.09.2022, ora 12:01, pe pagina www.pfc.uvt.ro

 • Perioada de contestații

  15.09.2022, ora 12:01 - 16.09.2022, ora 12:01, la adresa de e-mail admitere.pfc@e-uvt.ro

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  16.09.2022, ora 20:00 pe pagina www.pfc.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16.09.2022, ora 20:01 - 17.09.2022, ora 16:01

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  17.09.2022, ora 20:01, pe pagina www.pfc.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  17.09.2022, ora 20:01 - 18.09.2022, ora 12:01

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18.09.2022, ora 23:50, pe pagina www.pfc.uvt.ro