Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea pentru ciclul de studii universitare masterale la toate domeniile de studii masterale din cadrul FSPFSC se face pe baza a două probe:
(1) Interviu online
(2) Concurs de dosare.
Interviul online este notat cu Admis/Respins şi va urmări, în principal, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor pentru activitatea de învăţământ superior de la acest nivel şi pentru abordarea din perspectiva uneia dintre direcţiile de specializare.

Informații probe de admitere
Listă acte necesare

Dosarul de concurs conține următoarele elemente:

 1. Diploma de licență. Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de licență în anul 2020, în locul diplomei de licență, adeverința eliberată de către instituția de învățământ în care se menționează media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la examenul de licență, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 2. Diploma de bacalaureat
 3. Certificatul de naștere în copie;
 4. Certificatul de căsătorie (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele de familie);
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.;
 6. Două fotografii color cu dimensiune 3⁄4 cm („tip buletin/carte de identitate”, cu numele candidatului înscris pe verso sau în plicul sigilat;
 7. Carte de identitate;
 8. Actele doveditoare pentru acei candidați care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (a se vedea secțiunea Taxe).
 9. Certificat de cunoaștere a limbii engleze (în original sau copie legalizată) pentru programele de master în limba engleză (opțional)

Candidații care mai urmează o altă formă de învățământ universitar, nivelul masterat, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de master, vor depune următoarele acte în dosarul de înscriere:

 1. diplomă de licență în copie, (originalul rămânând la prima facultate), dacă nu intenționează sau nu au dreptul să obțină un loc bugetat;
 2. diplomă de licență în original, dacă intenționează și au dreptul să obțină un loc bugetat;
 3. adeverință de la prima instituție de învățământ superior masteral din care să rezulte calitatea de student masterand și regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă.
 4. declarație pe proprie răspundere prin care candidatul își exprimă intenția de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept;
 5. diplomă de bacalaureat, în original sau copie.

Candidații care au mai absolvit alte forme de învățământ universitar, nivelul masterat, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de master, vor depune următoarele acte în dosarul de înscriere:

 1. diploma de licență în original (dacă intenționează şi au dreptul să obțină un loc bugetat) sau în copie (dacă nu intenționează sau nu au dreptul să obțină un loc bugetat);
 2. diplomă de bacalaureat, în original sau copie;
 3. adeverință de la prima instituție de învățământ superior masteral din care să rezulte calitatea de student masterand și regimul financiar pe ani universitari și semestre: cu taxă respectiv fără taxă;
 4. declarație pe proprie răspundere prin care candidatul își exprimă intenția de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept.
Data afișării rezultatelor preliminare
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  Până în data de 15.09.2021, ora 23:59

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  16.09.2021 (ora 09:00-14:00)

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  16.09.2021, ora 20:00

 • Perioada de contestații

  16.09.2021, ora 20:00 - 17.09.2021, ora 20:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  18.09.2021, oar 20:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  18.09.2021 - 19.09.2021, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  19.09.2021, ora 21:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19.09.2021, ora 21:00

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use