Ești aici:

Universitatea de Vest din Timișoara – scurt istoric

               Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) are la baza fundamentelor sale o tradiție sustenabilă a învățământului superior susținută prin înființarea la Timișoara a Facultății de Filosofie (1841) și apoi a Facultății de Drept (1845). În baza Decretului Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944, semnat de Regele Mihai I al României, Universitatea de Vest din Timișoara, noua alma mater studiorum, era abilitată să ofere programe de studii universitare în domeniile Drept, Litere și Filosofie, Științe, Medicină Umană, Medicină Veterinară, Farmacie și Teologie.

               Prin Decretul nr. 175 publicat în Monitorul Oficial nr. 177 din 3 august 1948 a luat ființă Institutul Pedagogic din Timișoara cu o unică facultate, Facultatea de Matematică-Fizică, cu durata studiilor de 3 ani.  

               Începând cu 1 septembrie 1956 se înființează Facultatea de Filologie. 

               În anul 1959 a fost înființat Institutul Pedagogic de 5 ani din Timișoara cu Facultățile de Matematică, Fizică-Chimie, Filologie, Științe Naturale și Agricole, Istorie și Geografie, Arte Plastice, Educație Fizică. 

                Perioada modernă a instituției de învățământ superior s-a reconfigurat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 999 din 27 septembrie 1962, prin care s-a decis ca instituția de învățământ superior să poarte denumirea de Universitatea din Timișoara, având în componență Facultățile de Matematică-Mecanică, Fizică și Filologie și secții de Muzică și Arte.

               Între anii 1962-1989, activitatea universității s-a desfășurat pe baza repetatelor ordine și decizii ministeriale, care prevedeau formele de învățământ, facultățile, secțiile, catedrele și disciplinele. Astfel, în 1967 se înființează Facultatea de Științe Economice, cu funcționarea unei secții de Drept în cadrul acesteia, iar în 1968 este solicitată ministerului de resort reorganizarea Facultăților de Muzică, Arte Plastice, Istorie-Geografie, Educație Fizică și Sport. După anul 1976 acestea vor fi desființate, universitatea traversând o perioada dificilă ca instituție de învățământ superior. Vor fi desființate specializări din cadrul Facultății de Filologie, iar Facultățile de Fizică și Matematică vor deveni secții în cadrul Facultății de Științele Naturii. În anul 1971 se înființează în cadrul Facultății de Matematică-Mecanică secția de Informatică.

               În anul 1989 existau în universitate trei facultăți: Științe ale Naturii (cu secțiile de Matematică, Informatică, Matematică-Fizică și Fizică), Filologie (cu secțiile de Limba și Literatura Română și Limbi Străine: engleză, franceză, germană, rusă) și Studii Economice (cu secțiile de Economia Industriei, Finanțe-Contabilitate și Contabilitate și Economie Agrară).

               Perioada imediat următoare evenimentelor din 1989 aduce schimbări substanțiale în structura universității, oferta fiind îmbogățită cu noi domenii prin Facultățile de Arte Plastice, Educație Fizică și Sport, Chimie, Geografie, Biologie, Psihologie și Sociologie, Drept, Muzică și Teatru. Începând cu anul universitar 1990-1991, activitatea didactică înregistrează schimbări fundamentale. S-a stabilit o autonomie a facultăților în luarea deciziilor importante privind procesul de învățământ și așezarea pe coordonatele de bază privind profilul specializărilor. În anul 1999 s-a autorizat înființarea celei mai tinere facultăți UVT, Facultatea de Științe Politice și Științe ale Comunicării. Începând cu 2003, Facultatea de Litere găzduiește și secția de Teologie Ortodoxă.

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 458 din 29.07.1994, instituția primește denumirea actuală – Universitatea de Vest din Timișoara.

Evoluția facultăților UVT de-a lungul timpului este descrisă în tabelul de mai jos.                   

 

Facultățile Universității de Vest din Timișoara

Istoric

Facultatea de Arte și Design

1959 – Facultatea de Arte Plastice în cadrul Institutului Pedagogic de 5 ani

1962 – Facultatea de Arte

1990 – Facultatea de Arte Plastice

1996 – Facultatea de Arte

2008 – Facultatea de Arte și Design

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

1959 – Facultatea de Științele Naturii

1991 – Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Facultatea de Drept

1944 – universitatea era abilitată prin Decret regal să ofere programe de studii în domeniu

1967 – secție funcțională pentru o scurtă perioadă în cadrul Facultății de Științe Economice

1992 – secție la Facultatea de Științe Economice, Sociopsihopedagogie și Drept

1994 – Facultatea de Științe Economice și Drept

1996 – Facultatea de Drept

2003 – Facultatea de Drept și Științe Administrative

2013 – Facultatea de Drept

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

1967 – Facultatea de Științe Economice

1992 – Facultatea de Științe Economice, Sociopsihopedagogie și Drept

1994 – Facultatea de Științe Economice şi Drept

1996 – Facultatea de Științe Economice

2007 – Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Facultatea de Educație Fizică și Sport

1959 – Facultatea de Educație Fizică în cadrul Institutului Pedagogic de 5 ani

1963-1983 – Facultatea de Educație Fizică

1990-1995 – Secție în cadrul Facultății de Litere

1995 – Facultatea de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Fizică

1948-1962 – Facultatea de Matematică-Fizică în cadrul Institutului Pedagogic

1962 – Facultatea de Fizică

1974-1990 – Secția Fizică în cadrul Facultății de Științe ale Naturii

1990 – Facultatea de Fizică

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

1944 – universitatea era abilitată prin Decret regal să ofere programe de studii în domeniu

1956 – Facultatea de Filologie, în cadrul Institutului Pedagogic

1962-1974 – Facultatea de Filologie

1974-1979 – Facultatea de Filologie-Istorie

1979-1990 – Facultatea de Filologie

1990-2003 – Facultatea de Litere, Filosofie, Istorie

2003 – Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Facultatea de Matematică și Informatică

1948-1962 – Facultatea de Matematică-Fizică în cadrul Institutului Pedagogic (1948 – durata studiilor de 3 ani; 1952 – durata studiilor de 4 ani; 1957 – durata studiilor de 5 ani)

1962-1974 – Facultatea de Matematică-Mecanică

1974-1990 – Secțiile de Matematică, Matematică-Fizică şi Informatică în cadrul Facultății de Științe ale Naturii

1990-2003 – Facultatea de Matematică

2003 – Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Muzică și Teatru

1962 – Facultatea de Muzică, secție în cadrul Facultății de Filologie

1964-1979 – Facultatea de Muzică

1990-1992 – secție în cadrul Facultății de Litere, Filosofie, Istorie

1992-1996 – secție în cadrul Facultății de Arte

1996 – Facultatea de Muzică

2014 – Facultatea de Muzică și Teatru

Facultatea de Sociologie și Psihologie

1990 – secția Sociologie și Psihologie în cadrul Facultății de Litere

1991 – secție în cadrul Facultății de Științe Economice

1994 – Facultatea de Sociologie și Psihologie

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

1999 – Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării

2003 – Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

Tabel 1. Evoluția facultăților Universității de Vest din Timișoara

                 Organizarea studiilor universitare de doctorat este una dintre componentele importante ale UVT, având o relevanță instituțională și istorică. În anii ’70, primele generații de profesori în domeniile Filologie, Matematică, Fizică au pus bazele primelor cercetări doctorale în universitate. În anii ’90, odată cu reorganizarea sistemului de învățământ superior în România și în condițiile dezvoltării universității, s-au organizat programe de studii universitare noi, facultățile din UVT inițiind și noi programe de studii universitare de doctorat. Domeniile Științe Economice, Chimie, Informatică, Arte Vizuale, Istorie, au fost adăugate vechilor domenii de studii universitare de doctorat, lor alăturându-li-se pe parcurs domenii precum Filosofie, Sociologie, Management, Marketing sau Geografie.

               După legiferarea, în România, a conceptului de școală doctorală, prin Hotărârea Guvernului României nr. 567 din 15 iunie 2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, și odată cu aplicarea principiilor Procesului Bologna, în Universitatea de Vest din Timișoara au fost organizate aceste structuri departamentale. Domeniile de studii universitare de doctorat funcționale în prezent în cadrul IOSUD-UVT sunt:

 

Școala doctorală

Domeniu doctorat

Școala Doctorală de Arte

Arte Vizuale

Școala Doctorală de Chimie

Chimie

Școala Doctorală de Drept

Drept

Școala Doctorală de Economie și de Administrarea Afacerilor

Contabilitate, Economie, Finanțe, Management, Marketing

Școala Doctorală de Fizică

Fizică

Școala Doctorală de Geografie

Geografie

Școala Doctorală de Informatică

Informatică

Școala Doctorală de Matematică

Matematică

Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe Politice

Filosofie, Sociologie, Științe Politice

Școala Doctorală de Științe Umaniste

Filologie, Istorie

Școala Doctorală de Psihologie

Psihologie

(înființat prin OMECȘ nr. 5683 din 12.11.2015)

Științe ale Educației 

(înființat prin OMEN nr. 4154 din 23.07.2018)

Știința Sportului și Educației Fizice 

(înființat prin OMEN nr. 5472 din 14.11.2018)

Școala Doctorală de Muzică și Teatru

Muzică

(înființat prin OMECȘ nr. 5684 din 12.11.2015)

Teatru și Artele Spectacolului 

(înființat prin OMEN nr. 4209 din 31.07.2018)

Tabel 2. Școlile doctorale și domeniile de studii universitare de doctorat ale Universității de Vest din Timișoara               

 

               Toate transformările de natură instituțională au prezervat valorile de referință care au fost fundamentate la momentul înființării universității, fiind adecvate etapelor parcurse de instituție. Poziția de instituție de învățământ superior de excelență s-a consolidat prin furnizarea unei palete complexe și coerente, cu un ridicat nivel calitativ, de programe de studii universitare de licență (cu durata de 3 sau 4 ani – 180-240 de credite de studii transferabile), masterat (cu durata de 1 sau 2 ani – 60-120 de credite de studii transferabile) și doctorat (cu durata de 3 ani).

               Începând cu anii 2000, Universitatea de Vest din Timișoara va trece printr-o perioadă dinamică, caracterizată de un număr mare de studenți, de îmbunătățirea infrastructurii prin construirea de noi clădiri pentru Facultățile de Științe Economice și Drept sau prin renovarea clădirilor de patrimoniu, în cazul Facultății de Arte și Design. În egală măsură, accentul pus pe cercetare și inovare a avut ca urmare construirea unor centre de cercetare moderne, performante și bine dotate, precum Platforma Nicolae Georgescu-Roengen sau Institutul de Cercetări Avansate de Mediu – ICAM.

               În prezent, cele 11 facultăți ale Universității de Vest din Timișoara (Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Facultatea de Drept, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Fizică, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Muzică și Teatru, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării) desfășoară peste 75 de programe de studii universitare de licență și peste 100 de programe de studii universitare de masterat. 

               Corpul profesoral este alcătuit din peste 700 de cadre didactice titulare, profesori, conferențiari, lectori și asistenți universitari, precum și cadre didactice asociate, ce au ca responsabilitate pregătirea celor peste 14 000 de studenți.

               În tabelul de mai jos se poate urmări evoluția în timp a numărului de cadre didactice și studenți ai UVT:

 

Număr de cadre didactice

Număr de studenți

Perioada de referință

153

1255

1962-1963

230

2851

1989-1990

701

11498

1999-2000

731

16923

2002-2003

752

24797

2006-2007

731

19554

2009-2010

651

13807

2017-2018

Tabel 3. Evoluția numărului de cadre didactice și a numărului de studenți înmatriculați la Universitatea de Vest din Timișoara

 

                Baza materială amenajată în anul 1951 în vechiul Palat Lloyd, destinată desfășurării procesului de învățământ universitar, se prezenta în modul următor:

Indicator

Săli de curs

Săli de seminar

Laboratoare

Biblioteci

Birouri

Ateliere

Magazii

Săli tehnice

Coridoare

Număr

4

7

6

2

22

2

6

8

10

Suprafața mp

442,4

552,3

254,9

209,5

314,8

64,1

353,9

175

1050,4

Tabel 4. Patrimoniul inițial al Universității de Vest din Timișoara
 

               Astăzi, spațiile de învățământ, practică, cazare, sport au cu totul altă configurație, întregind un tablou vast al unei instituții de învățământ superior de nivel european:               

 

Spații de învățământ, clădiri și teren

Spații de cazare, clădiri și teren

Spații de practică

Spații destinate sportului

125.233 mp

60.471 mp

105.796 mp

4.310 mp

Tabel 5. Patrimoniul actual al Universității de Vest din Timișoara

Îmbunătățirea constantă a procesului de învățământ pune accent pe conținuturi curriculare moderne, armonizate cu facultățile de profil din țară și din străinătate și actualizate în permanență. 

La nivel național, Universitatea de Vest din Timișoara este membră a Consiliului Național al Rectorilor (CNR), dar face parte și din Consorțiul Universitaria, alături de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Academia de Studii Economice din București. Înființat în iunie 2009, Consorțiul reprezintă un important partener de dialog cu ministerul de resort în probleme referitoare la învățământul superior, precum direcțiile strategice de dezvoltare, activitatea de cercetare, finanțarea sau internaționalizarea.

În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice de internaționalizare ale UVT și în sprijinul dezvoltării și gestionării unui portofoliu de parteneri internaționali strategici, UVT este afiliată următoarelor organizații internaționale:

  • – Agence Universitaire de la Francophonie (AUF);
  • – European University Association (EUA);
  • – International Association of Universities (IAU);
  • – European Association of Erasmus Coordinators (EAEC);
  • – European Association for International Education (EAIE);
  • – Magna Charta Observatory; Danube Rectors Conference;
  • – Rețeaua Catedrelor Senghor.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) face parte din Alianța Universitară Europeană UNITA – Universitas Montium, alături de Universidade de Beira Interior (Portugalia), Universidad de Zaragoza (Spania), Université de Pau et des Pays de l’Adour (Franța), Université Savoie Mont Blanc (Franța), Università di Torino (Italia).

UVT susține proiecte culturale și colaborează cu instituții culturale de prestigiu, prin organizarea de conferințe și întâlniri cu mediul literar, artistic și sportiv.

Începând cu anul 2015, a devenit o tradiție decernarea de premii pentru excelență în cadru Galei UVT, organizată anual, unde este premiată și recunoscută performanța la nivel academic și de cercetare. 

În aceeași preocupare constantă pentru performanță, UVT promovează valorile prin organizarea de evenimente sportive cu participarea întregii comunități academice: UVT Liberty Marathon, Cupa Universitarilor, Pedalăm în familia UVT.

Astfel, în prezent Universitatea de Vest din Timișoara este una dintre cele mai dinamice instituții de învățământ superior din România, bine individualizată în Spațiul European al Învățământului Superior, ce își asumă, conform Cartei universitare, misiunea generală de cercetare științifică avansată și educație, generând și transferând cunoaștere către societate prin:

  1. a) cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală și colectivă, în domeniul științelor, al științelor inginerești, al literelor, al artelor, prin asigurarea performanțelor și dezvoltării fizice și sportive, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora;
  2. b) formare inițială și continuă, la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și al satisfacerii nevoilor de competențe ale mediului socio-economic.

UVT își asumă misiunea proprie de catalizator al dezvoltării societății romanești prin crearea unui mediu inovativ și participativ de cercetare științifică, de învățare, de creație cultural-artistică și de performanță sportivă, transferând spre comunitate competențe și cunoștințe prin serviciile de educație, cercetare și de consultanță pe care le oferă partenerilor din mediul economic și socio-cultural.

Deviza academică a Universității de Vest din Timișoara este Scientiae et artes. Doctrina et disciplina.