Ești aici:

Procesul de confirmare a locului de student obținut în urma concursului de admitere

Toți candidații declarați admiși la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) în urma unei sesiuni de admitere vor confirma locul, în termenul precizat de calendarul stabilit prin regulamentul pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare aferent fiecărei facultăți, pe platforma de admitere online, conectându-se în contul propriu, vizualizând dosarul care a fost declarat admis, selectând butonul „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare și achitând această taxă online, utilizând un card bancar.

Candidații scutiți de achitarea taxei de înmatriculare (confirmare), după selectarea butonului „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare, trebuie să selecteze opțiunea „Scutire taxă” și să încarce documentele justificative pentru încadrarea într-una dintre următoarele categorii:

   • elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației (MEdu) (doar pentru procesul de admitere la studiile universitare de licență);
   • elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale (recunoscute conform metodologiilor privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la nivelul facultăților UVT) (doar pentru procesul de admitere la studiile universitare de licență);
   • elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (doar pentru procesul de admitere la studiile universitare de licență);
   • sportivii cu performanțe deosebite (sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive cu care UVT are acorduri de colaborare, medaliați la competițiile naționale, europene și mondiale – la propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport);
   • candidații care au fost declarați șefi de promoție (promoția 2024) la nivelul unui program de studii universitare de licență din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) (doar pentru procesul de admitere la studiile universitare de masterat).

Candidații români de pretutindeni sunt, de asemenea, scutiți de plata taxei de înmatriculare (confirmare). Pentru confirmarea locului, aceștia vor selecta opțiunea „Scutire taxă” și vor încărca la secțiunea documente justificative ACEASTĂ DECLARAȚIE, completată și semnată.

Candidații care NU confirmă locul obținut prin achitarea taxei de înmatriculare (confirmare) în termenul stabilit prin regulamentul pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare aferent fiecărei facultăți vor fi declarați respinși

În cazul în care în urma procesului de admitere candidatul ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat, acesta va trebui să predea, cel târziu în perioada de confirmare a locului prevăzută în calendarul stabilit prin regulamentul pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare aferent fiecărei facultăți, diploma de bacalaureat, respectiv diploma de finalizare a studiilor universitare de licență (sau adeverința echivalentă, dacă diploma nu a fost eliberată) în original, la sediul UVT sau la unul dintre centrele de admitere din țară. 

Candidații admiși pe un loc finanțat de la bugetul de stat care NU depun la UVT diploma/adeverința de bacalaureat/licență în original până la încheierea perioadei de confirmare, conform termenului stabilit prin regulamentul pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare aferent fiecărei facultăți, vor fi transferați pe un loc cu taxă.

În cazul în care în urma procesului de admitere candidatul ocupă un loc cu taxă, acesta va achita, pe lângă taxa de înmatriculare, și 30% din valoarea taxei anuale de studii, până cel târziu la data de 31 iulie 2024, pentru sesiunea de admitere din luna iulie, respectiv până cel târziu la data de 17 septembrie 2024, pentru sesiunea de admitere din luna septembrie, prin plată online cu cardul pe platforma de admitere online. 

Candidații admiși pe un loc cu taxă care NU achită în termenul stabilit și 30% din valoarea taxei anuale de studii vor fi declarați respinși.