Ești aici:

Candidați absolvenți ai liceelor din mediul rural pe locuri special alocate acestora

La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), absolvenții de licee situate în mediul rural au posibilitatea de a candida separat la programe de studii universitare de licență, în aceleași condiții precum cetățenii români, pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Educației (MEdu) special pentru această categorie de candidați.

Absolvenții liceelor situate în mediul rural pot aplica atât pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate special pentru această categorie de candidați, cât și pe locuri finanțate de la bugetul de stat adresate tuturor cetățenilor români sau ai Uniunii Europene, sau pe locuri cu taxă.

Prin formularul de înscriere de pe platforma online, fiecare candidat absolvent al unui liceu din mediul rural va putea opta pentru a candida pentru un loc special alocat acestei categorii, bifând acest lucru în secțiunea cu Liceul absolvit.

Avantajul obținerii unui loc finanțat de la bugetul de stat special destinat candidaților absolvenți de licee din mediul rural este că un student admis pe un astfel de loc beneficiază de statutul de școlarizare fără taxă pe toată durata normală a studiilor universitare corespunzătoare programului de studii la care este înmatriculat (trei sau patru ani, în funcție de durata programului de studii universitare de licență ales), fără a intra în procesul de reclasificare pe locuri finanțate de la bugetul de stat/cu taxă, cu condiția îndeplinirii anuale a condițiilor de promovare a anului universitar stabilite prin regulamentele UVT.

Candidații absolvenți ai liceelor din mediul rural vor bifa în formularul de înscriere dacă doresc să aplice pentru locurile speciale destinate acestora, dar vor selecta și alte opțiuni și tipuri de locuri pentru situația în care nu vor fi admiși pe locurile speciale dedicate lor.

Candidații absolvenți ai liceelor din mediul rural vor putea beneficia de loc special dedicat lor doar dacă vor promova proba de admitere aferentă programului de studii la care s-au înscris. 

În cazul în care aplică mai mulți candidați absolvenți ai liceelor din mediul rural pe locuri special destinate acestora decât numărul de astfel de locuri disponibile la nivelul UVT, departajarea acestor candidați se va face, în primul rând, după media obținută la examenul de bacalaureat, și apoi, în caz de medii egale, după notele obținute la probele de la examenul de bacalaureat, în ordine (Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului, proba la alegere a profilului și specializării).

Candidații absolvenți ai liceelor din mediul rural se pot înscrie la procesul de admitere de la Universitatea de Vest din Timișoara pe locuri special destinate acestora până cu o zi înainte de primul termen limită din punct de vedere cronologic pentru înscriere la programele de studii universitare de licență din UVT. Dacă după această dată nu vor fi ocupate toate locurile dedicate acestei categorii de candidați, înscrierile se vor prelungi până la ocuparea acestora, dar nu mai târziu de data la care se încheie înscrierile pentru fiecare facultate în parte (în conformitate cu calendarul procesului de admitere stabilit prin regulamentele privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultăților UVT) pentru sesiunea de admitere din luna iulieÎn cazul în care și după această dată rămân locuri neocupate, acestea vor fi ofertate în sesiunea de admitere din luna septembrie 2024, după aceleași principii menționate anterior.

Lista cu liceele din mediul rural poate fi consultată AICI.

Pentru a obține mai multe informații despre această facilitate și procedura de înscriere, candidații interesați pot transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.