Ești aici:

Candidați proveniți din centrele de plasament pe locuri special alocate acestora

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) oferă pentru candidații proveniți din centrele de plasament sau din sistemul de protecție socială cel puțin zece locuri finanțate de la bugetul de stat, pentru care aceștia au posibilitatea de a candida separat.

Candidații proveniți din sistemul de protecție socială/din centrele de plasament pot aplica atât pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate special pentru această categorie de candidați, cât și pe locuri finanțate de la bugetul de stat adresate tuturor cetățenilor români sau ai Uniunii Europene, sau pe locuri cu taxă.

Prin formularul de înscriere de pe platforma online, fiecare candidat provenit din sistemul de protecție socială/din centrele de plasament va putea opta pentru a candida pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, bifând acest lucru în secțiunea cu Date personale și încărcând pe platformă și prezentând ulterior la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, documente justificative în acest sens.

Avantajul obținerii unui loc finanțat de la bugetul de stat special destinat candidaților proveniți din sistemul de protecție socială/din centrele de plasament este că un student admis pe un astfel de loc beneficiază de statutul de școlarizare fără taxă pe toată durata normală a studiilor universitare corespunzătoare programului de studii la care este înmatriculat, fără a intra în procesul de reclasificare pe locuri finanțate de la bugetul de stat/cu taxă, cu condiția îndeplinirii anuale a condițiilor de promovare a anului universitar stabilite prin regulamentele UVT.

Candidații proveniți din sistemul de protecție socială/din centrele de plasament vor bifa în formularul de înscriere dacă doresc să aplice pentru locurile speciale destinate acestora, dar vor selecta și alte opțiuni și tipuri de locuri pentru situația în care nu vor fi admiși pe locurile speciale dedicate lor.

Candidații proveniți din sistemul de protecție socială/din centrele de plasament vor putea beneficia de loc special dedicat lor doar dacă vor promova proba de admitere aferentă programului de studii la care s-au înscris. 

În cazul în care aplică mai mulți candidați proveniți din centrele de plasament pe locuri special destinate acestora decât numărul de astfel de locuri disponibile la nivelul UVT, pentru ciclul de studii universitare de licență, departajarea acestor candidați se va face, în primul rând, după media obținută la examenul de bacalaureat, și apoi, în caz de medii egale, după notele obținute la probele de la examenul de bacalaureat, în ordine (Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului, proba la alegere a profilului și specializării). La ciclul de studii universitare de masterat, în aceeași situație, departajarea se va face după media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, iar apoi, în caz de medii egale, după media anilor de studii universitare de licență.

Candidații proveniți din sistemul de protecție socială/din centrele de plasament se pot înscrie la procesul de admitere de la Universitatea de Vest din Timișoara pe locuri special destinate acestora până în data de 10 iulie 2023 pentru ciclul de studii universitare de licență, respectiv 14 iulie 2023 pentru ciclul de studii universitare de masterat. Dacă după această dată nu vor fi ocupate toate locurile dedicate acestei categorii de candidați, înscrierile se vor prelungi până la ocuparea acestora, dar nu mai târziu de data de 21 iulie 2023 pentru ciclul de studii universitare de licență, respectiv 20 iulie 2023 pentru ciclul de studii universitare de masterat (pentru prima sesiune de admitere). În cazul în care și după această dată rămân locuri neocupate, acestea vor fi ofertate în sesiunea de admitere din luna septembrie 2023.

Pentru a obține mai multe informații despre această facilitate și procedura de înscriere, candidații interesați pot transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro

UPDATE:

Lista cu candidații proveniți din centrele de plasament sau din sistemul de protecție socială admiși pe locuri special alocate acestora, în sesiunea iulie 2023, poate fi accesată AICI pentru ciclul de studii universitare de licență, respectiv AICI pentru ciclul de studii universitare de masterat.