Ești aici:

Centrele județene de admitere

Procesul de înscriere pentru admiterea la studii universitare la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se desfășoară exclusiv online. 

Candidații își vor crea un cont pe platforma digitală de admitere, unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare.

Studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat trebuie să predea în mod obligatoriu și diploma de bacalaureat sau diploma de finalizare a studiilor universitare de licență în original la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, în perioada de confirmare a locului, conform calendarului procesului de admitere al facultății care organizează programul de studii universitare la care au fost admiși. 

Până cel târziu la data de 27 septembrie 2021, toți studenții înmatriculați la UVT în urma procesului de admitere din acest an vor trebui să prezinte în original (sau copie legalizată), la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, toate documentele încărcate pe platforma de admitere, în vederea certificării lor conform cu originalul de către operatorii UVT. 

În cazul în care studenții înmatriculați la UVT nu prezintă documentele necesare la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT până în prima zi a anului universitar (27.09.2021), sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele încărcate de candidați pe platforma de admitere, aceștia își vor pierde locul confirmat.

Pentru a veni în sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza și în anul 2021 mai multe centre de admitere, atât la sediile UVT din municipiul Timișoara, cât și în mai multe județe din bazinul principal de selecție a studenților UVT: Arad, Alba, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Mehedinți. Acestea vor fi:

 • Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba-Iulia – bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 11;
 • Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad – Calea Victoriei nr. 1-3;
 • Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea – Calea Armatei Române nr. 1A;
 • Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița – bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 7;
 • Colegiul Național „Decebal” Deva – str. 1 Decembrie 1918 nr. 22;
 • Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” Drobeta-Turnu Severin – str. Crișan nr. 50;
 • Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu – str. 1 Decembrie 1918 nr. 25.

Centrele județene de admitere vor fi deschise în următoarele perioade:

 • 14 – 17 iulie 2021;
 • 22 – 23 iulie 2021;
 • 26 – 28 iulie 2021.

Intervalul orar  în care candidații se pot prezenta la centrele județene de admitere este 9:00-16:00, de luni până vineri, respectiv 9:00-14:00, sâmbăta.

În perioadele, respectiv intervalele orare anterior menționate, candidații pot efectua, la centrele județene de admitere, atât înscrierea la studii universitare (depunerea dosarului pe platforma online), cât și certificarea documentelor conform cu originalul (scanarea acestora de către reprezentanții UVT) sau predarea documentelor în original, în funcție de calendarul de admitere al programului de studii pentru care optează.

La sediul Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România) sau la centrele județene de admitere, în condiții depline de siguranță și igienă, respectând toate normele de sănătate publică, candidații vor putea să completeze formularul de înscriere de pe platforma digitală de admitere, cu sprijinul operatorilor UVT, își vor putea certifica conform cu originalul documentele necesare pentru procesul de admitere, prezentând originalele acestora, prin scanarea lor de către un operator UVT, iar cei care vor ocupa un loc finanțat de la bugetul de stat vor putea preda diploma de bacalaureat sau diploma de finalizare a studiilor universitare de licență în original.

Este necesar să fie scanate de către reprezentanții UVT toate documentele care au fost încărcate pe platforma de admitere, și anume:

   • cartea de identitate (sau pașaport sau alt act de identitate, pentru candidații care nu au cetățenia română);
   • certificatul de naștere;
   • certificat de căsătorie – dacă este cazul;
   • diploma de bacalaureat sau diploma de finalizare a studiilor universitare de licență, respectiv diplomă echivalentă cu acestea / adeverință echivalentă a diplomei, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat sau de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunile corespunzătoare anului 2020-2021; 
   • adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data încărcării acesteia pe platforma de, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
   • adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul;
   • alte documente încărcate pe platforma de admitere (documente justificative pentru rezultatele la concursuri și olimpiade naționale și internaționale, documente justificative privind starea de sănătate, documente justificative necesare aplicării pentru locuri special alocate unor anumite categorii de candidați etc.)

Cele două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) nu se scanează de către reprezentanții UVT, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor, având numele studentului admis înscris pe spatele fiecăreia dintre acestea.

Punctele de înscriere și de preluare a documentelor de la sediul Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România) vor fi deschise în perioada 5-30 iulie 2021, în intervalul orar 08:00-16:00 (de luni până vineri), respectiv 08:00-14:00 (sâmbăta).

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use