Ești aici:

VREI SĂ DEVII PROFESOR?

Atunci înscrie-te la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică!

  • Vei fi un profesor modern și vei interacționa eficient cu tânăra generație.
  • Te vei împlini profesional și vei câștiga experiență în plan personal.
  • Vei dobândi competențe digitale, necesare comunicării într-o societate bazată pe cunoaștere.

Înscrie-te la programul de formare psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din Universitatea de Vest din Timișoara.

Mai multe informații găsiți pe: dppd.uvt.ro

Conform legislației în vigoare, pentru profesia didactică, absolvenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior trebuie să promoveze și Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivel I (aferent studiilor universitare de licență), respectiv Nivel II (aferent studiilor universitare de masterat).