Dacă ai nevoie de mai multe informații,
poți trimite un e-mail la adresa admitere@e-uvt.ro și îți vom răspunde.
Ești aici:

Acte necesare pentru procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara

Listă minimă de acte necesare solicitate de fiecare facultate pentru înscrierea la procesul de admitere la studii universitare cuprinde:

cartea de identitate (sau pașaport sau alt act de identitate, pentru candidații care nu au cetățenia română);

certificatul de naștere;

diploma de absolvire a examenului de Bacalaureat (sau un document echivalent – adeverință, pentru cei care au susținut examenul de Bacalaureat în anul 2020, în cazul în care diploma nu a fost încă eliberată sau diplomă/certificat de absolvire a unui examen echivalent cu examenul de Bacalaureat din altă țară) – este obligatorie depunerea diplomei de absolvire a examenului de Bacalaureat în original, la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, până cel târziu în prima zi a anului universitar 2020-2021, pentru candidații care sunt admiși pe un loc finanțat de la bugetul de stat;

adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data încărcării acesteia pe platforma de, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de înscriere online, se depun doar în original, la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, până cel târziu în prima zi a anului universitar 2020-2021.

Suplimentar, în funcție de contextul fiecărui candidat, mai pot fi depuse și alte tipuri de documente justificative:

Categoriile de candidați scutiți de taxa de înscriere pentru procesul de admitere sunt:
- elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale;
- elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale (recunoscute conform metodologiilor privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la nivelul facultăților UVT);
- elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului);
- copiii întregului personal din învățământul preuniversitar aflat în activitate sau pensionat;
- copiii întregului personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat;
- întregul personal din învățământul superior și din bibliotecile centrale universitare;
- candidații orfani de unul dintre părinți care a activat în sistemul de învățământ;
- candidații proveniți din centrele de plasament/sistemul de protecție socială;
- candidații orfani de ambii părinți;
- sportivii cu performanțe deosebite (sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive cu care UVT are acorduri de colaborare, medaliați la competițiile naționale, europene și mondiale - la propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport).

– documente justificative pentru rezultatele la concursuri și olimpiade naționale și internaționale (spre exemplu: diplome, certificate, adeverințe etc.);

– documente justificative privind starea de sănătate (despre eventuale dizabilități sau afecțiuni cronice).
– documente justificative necesare aplicării pentru locuri special alocate unor anumite categorii de candidați (adeverință privind apartenența la etnia romă, adeverință privind proveniența din sistemul de protecție socială/centre de plasament etc.).

Fiecare facultate a UVT, prin metodologia proprie pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare, stabilește lista cu acte necesare pentru înscrierea la procesul de admitere la programele de studii gestionate.

Astfel, pentru lista de acte necesare specifică pentru procesul de admitere pentru un anume program de studii, vă invităm să consultați pagina facultății care derulează respectivul program de studii sau pagina programului de studii de pe prezentul site.

În anul 2020, întreg procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se desfășoară exclusiv online.

Candidații își vor crea un cont pe platforma digitală de admitere, unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare.

Se recomandă încărcarea documentelor pe platforma digitală de admitere în format .PDF.

Până cel târziu la începutul anului universitar, toți studenții înmatriculați la UVT în urma procesului de admitere in această vară vor trebui să prezinte în original (sau copie legalizată), la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, toate documentele încărcate pe platforma de admitere, în vederea certificării lor conform cu originalul de către operatorii UVT. Studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat trebuie să predea în mod obligatoriu și diploma de Bacalaureat în original la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, în același termen. În cazul în care studenții înmatriculați la UVT nu prezintă/predau documentele necesare la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT până în prima zi a anului universitar, aceștia își vor pierde locul confirmat.

Pentru a veni în sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza mai multe centre de admitere, atât la sediile UVT din municipiul Timișoara, cât și în mai multe municipii reședință de județ din regiunile bazinului principal de selecție a studenților UVT.

La centrele județene de admitere, în condiții depline de siguranță și igienă, respectând toate normele de sănătate publică, candidații vor putea să completeze formularul de înscriere de pe platforma digitală de admitere, cu sprijinul operatorilor UVT, își vor putea certifica conform cu originalul documentele necesare pentru procesul de admitere, prezentând originalele acestora, prin scanarea lor de către un operator UVT, iar cei care vor ocupa un loc finanțat de la bugetul de stat vor putea preda diploma de Bacalaureat în original.

Încurajăm candidații să meargă la centrele de admitere organizate de UVT pentru a-și certifica conform cu originalul documentele necesare pentru procesul de admitere, prezentând originalele acestora, prin scanarea lor de către un operator UVT, și pentru a preda diploma de Bacalaureat în original, în cazul ocupării unui loc finanțat de la bugetul de stat.

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletter-ul UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use