Ești aici:

Acte necesare pentru procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara

Lista minimă de acte necesare solicitate de fiecare facultate pentru înscrierea la procesul de admitere la studii universitare cuprinde:

 • cartea de identitate (sau pașaport sau alt act de identitate, pentru candidații care nu au cetățenia română);
 • certificatul de naștere;
 • certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 • diploma de bacalaureat (pentru candidații la studii universitare de licență) / diploma de finalizare a studiilor universitare de licență (pentru candidații la studii universitare de masterat) sau diplomă echivalentă cu aceasta; 
   • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunile corespunzătoare anului 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat/finalizare a studiilor universitare de licență în anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat/finalizare a studiilor universitare de licență, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat/finalizare a studiilor universitare de licență, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor, având numele studentului admis înscris pe spatele fiecăreia dintre acestea;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data încărcării acesteia pe platforma de, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 • adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Suplimentar, în funcție de contextul fiecărui candidat, mai pot fi depuse și alte tipuri de documente justificative:

 • documente justificative pentru rezultatele la concursuri și olimpiade naționale și internaționale (spre exemplu: diplome, certificate, adeverințe etc.);
 • documente justificative privind starea de sănătate (despre eventuale dizabilități sau afecțiuni cronice).
 • documente justificative necesare aplicării pentru locuri special alocate unor anumite categorii de candidați (adeverință privind apartenența la etnia romă, adeverință privind proveniența din sistemul de protecție socială/centre de plasament etc.).

Fiecare facultate a UVT, prin regulamentul propriu pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare, stabilește lista cu acte necesare pentru înscrierea la procesul de admitere la programele de studii gestionate.

Astfel, pentru lista de acte necesare specifică pentru procesul de admitere pentru un anume program de studii, vă invităm să consultați pagina facultății care derulează respectivul program de studii sau pagina programului de studii de pe prezentul site.

Pentru candidații români de pretutindeni, lista cu actele necesare pentru procesul de admitere se găsește AICI.

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use