Dacă ai nevoie de mai multe informații,
poți trimite un e-mail la adresa admitere@e-uvt.ro și îți vom răspunde.
Ești aici:

Cum să aplici – procesul de înscriere online

În anul 2020, întregul proces de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se desfășoară exclusiv online.

Candidații își vor crea un cont pe platforma digitală de admitere, unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare.

Începând cu data de 12 mai 2020, candidații vor putea începe procesul de înscriere online pentru a urma studiile universitare la UVT, creându-și cont pe platforma digitală de admitere și completându-și datele personale. Din acest moment, vor putea intra în contact cu echipa UVT și își vor putea completa dosarul oricând până la încheierea datei limită de înscriere menționată în calendarul fiecărei facultăți.

Pentru sesiunea de admitere din luna iulie 2020, perioada de înscriere se va încheia după ce vor fi eliberate și diplomele de Bacalaureat pentru promoția care va susține examenul în acest an (data exactă este prevăzută în calendarul prevăzut de metodologia fiecărei facultăți a UVT pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare și afișată pe pagina fiecărui program de studii de pe această platformă). Până în prima parte a lunii iulie 2020, candidații vor putea să completeze informații și să încarce documente pe platforma de înscriere, chiar dacă încă nu au absolvit examenul de Bacalaureat, iar informațiile despre rezultatele acestui examen vor fi completate după afișarea rezultatelor finale.

Dacă sunt interesați de programe de studii de la departamente sau facultăți diferite, candidații vor crea mai multe „dosare” electronice de admitere pe platforma digitală de admitere. Un candidat poate fi admis sau poate parcurge un singur program de studii universitare pe loc finanțat de la bugetul de stat la același ciclu de studii universitare.

Alegerea opțiunilor este poate cea mai importantă activitate din cadrul procesului de admitere. Printr-o opțiune înțelegem alegerea unui program de studii universitare împreună cu un tip de loc. Locurile pot fi finanțate de la bugetul de stat sau pot fi cu taxă. Vă recomandăm să alegeți și opțiunile de loc cu taxă, pe lângă cele finanțate de la bugetul de stat, pentru a vă asigura că veți fi repartizați pe unul dintre locuri. Astfel, vă îndemnăm să selectați cu atenție opțiunile voastre! Crearea clasamentelor se va face în funcție de ordinea opțiunilor voastre pe programe de studii și tipuri de locuri. Dacă nu veți selecta și opțiuni pe locuri cu taxă, nu veți fi distribuiți pe aceste locuri în cazul în care nu veți fi eligibili pentru un loc finanțat de la bugetul de stat. Mai multe informații despre procesul de alegere a opțiunilor, AICI. 

Candidații care deja au urmat anul I pe loc finanțat de la bugetul de stat la alt program de studii universitare din cadrul aceluiași ciclu de studii universitare (licență/masterat), indiferent dacă au absolvit sau nu respectivul program de studii și indiferent de universitate (din România), vor putea candida doar pe locuri cu taxă.

Pe platforma digitală de admitere, candidații vor putea opta și pentru a aplica pe locuri dedicate unor categorii distincte de candidați, prin bifarea opțiunilor corespunzătoare: candidați de etnie romă, candidați proveniți din sistemul de protecție socială/centre de
plasament, candidați absolvenți ai liceelor din mediul rural sau candidați români de pretutindeni.

Procesul de înscriere online se va finaliza odată cu achitarea taxei de înscriere sau cu validarea scutirii de taxă de înscriere de către comisia de admitere de la nivelul facultății, în baza documentelor justificative încărcate pe platforma de admitere. Taxa de înscriere va putea fi achitată până la data limită de înscriere din luna iulie 2020, stabilită de calendarul prevăzut de metodologia fiecărei facultăți a UVT pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare și afișată pe pagina fiecărui program de studii de pe această platformă. Toate taxele aferente procesului de admitere se vor achita online prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Mai multe detalii despre taxele aferente procesului de admitere, AICI.

În anul 2020, din cauza pandemiei globale Covid-19, UVT a decis ca procesul de admitere să se desfășoare la toate programele de studii ținând cont exclusiv de rezultatele la examenul de Bacalaureat (media generală a rezultatelor la probele scrise ale examenului de Bacalaureat și notele la anumite probe scrise ale acestui examen, după o formulă de calcul stabilită prin metodologia fiecărei facultăți a UVT pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare și afișată pe pagina fiecărui program de studii de pe această platformă). Prin excepție, procesul de admitere de la programele de studii universitare de licență de la Facultățile de Arte și Design și Muzică și Teatru presupun și încărcarea unor portofolii justificative pentru aptitudinile artistice ale candidaților.

Până cel târziu la data de 25 septembrie 2020, toți studenții înmatriculați la UVT în urma procesului de admitere in această vară vor trebui să prezinte în original (sau copie legalizată), la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, toate documentele încărcate pe platforma de admitere, în vederea certificării lor conform cu originalul de către operatorii UVT. Studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat trebuie să predea în mod obligatoriu și diploma de Bacalaureat în original la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, în același termen. În cazul în care studenții înmatriculați la UVT nu prezintă/predau documentele necesare la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT până în prima zi a anului universitar, aceștia își vor pierde locul confirmat.

Pentru a veni în sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza mai multe centre de admitere, atât la sediile UVT din municipiul Timișoara, cât și în mai multe municipii reședință de județ din regiunile bazinului principal de selecție a studenților UVT. Informații despre locațiile și programul centrelor județene, AICI.

La sediul Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România) sau la centrele județene de admitere, în condiții depline de siguranță și igienă, respectând toate normele de sănătate publică, candidații vor putea să completeze formularul de înscriere de pe platforma digitală de admitere, cu sprijinul operatorilor UVT, își vor putea certifica conform cu originalul documentele necesare pentru procesul de admitere, prezentând originalele acestora, prin scanarea lor de către un operator UVT, iar cei care vor ocupa un loc finanțat de la bugetul de stat vor putea preda diploma de Bacalaureat în original.

La sediul Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România) vor fi deschise puncte de înscriere și de predare a documentelor în perioada 6-31 iulie 2020, în intervalul orar 08:00-16:00 (de luni până vineri), respectiv 08:00-14:00 (sâmbăta).

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletter-ul UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use