Ești aici:

Cum să aplici – procesul de înscriere online

În anul 2021, înscrierea pentru procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se desfășoară exclusiv online.

Candidații își vor crea un cont pe platforma digitală de admitere, unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare.

Începând cu luna iulie 2021, candidații vor putea începe procesul de înscriere online pentru a urma studiile universitare la UVT, creându-și cont pe platforma digitală de admitere și completându-și datele personale. Din acest moment, vor putea intra în contact cu echipa UVT și își vor putea completa dosarul oricând până la data limită de înscriere menționată în calendarul fiecărei facultăți.

Pentru sesiunea de admitere din luna iulie 2021, perioada de înscriere se va încheia după ce vor fi eliberate și diplomele de bacalaureat pentru promoția care va susține examenul în acest an (data exactă este prevăzută în calendarul prevăzut de metodologia fiecărei facultăți a UVT pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare și afișată pe pagina fiecărui program de studii de pe această platformă). Până în prima parte a lunii iulie 2021, candidații vor putea să completeze informații și să încarce documente pe platforma de înscriere, chiar dacă încă nu au susținut și absolvit examenul de bacalaureat, iar informațiile despre rezultatele acestui examen vor fi completate după afișarea rezultatelor finale.

Dacă sunt interesați de programe de studii de la facultăți diferite, candidații vor crea mai multe „dosare” electronice de admitere pe platforma digitală de admitere. Un candidat poate fi admis sau poate parcurge un singur program de studii universitare pe loc finanțat de la bugetul de stat la același ciclu de studii universitare și poate parcurge cel mult două programe de studii universitare în paralel. În cadrul unui dosar depus, candidatul poate selecta mai multe opțiuni de programe de studii universitare de licență de care este interesat, derulate în cadrul aceleiași facultăți. Pentru aceeași facultate, un candidat nu poate depune mai mult de două dosare.

Alegerea opțiunilor este poate cea mai importantă activitate din cadrul procesului de înscriere pentru admiterea la studii universitare. Printr-o opțiune înțelegem alegerea unui program de studii universitare împreună cu un tip de loc. Locurile pot fi finanțate de la bugetul de stat sau pot fi cu taxă. Vă recomandăm să alegeți și opțiunile de loc cu taxă, pe lângă cele finanțate de la bugetul de stat, pentru a vă asigura că veți fi repartizați pe unul dintre locuri. Astfel, vă îndemnăm să selectați cu atenție opțiunile voastre! Crearea clasamentelor se va face în funcție de ordinea opțiunilor voastre pe programe de studii și tipuri de locuri. Dacă nu veți selecta și opțiuni pe locuri cu taxă, nu veți fi distribuiți pe aceste locuri în cazul în care nu veți fi eligibili pentru un loc finanțat de la bugetul de stat. Mai multe informații despre procesul de alegere a opțiunilor, AICI. 

Candidații care deja au urmat anul I pe loc finanțat de la bugetul de stat la alt program de studii universitare din cadrul aceluiași ciclu de studii universitare (licență/masterat), indiferent dacă au absolvit sau nu respectivul program de studii și indiferent de universitate (din România), vor putea candida doar pe locuri cu taxă.

Pe platforma digitală de admitere, candidații vor putea opta și pentru a aplica pe locuri dedicate unor categorii distincte de candidați, prin bifarea opțiunilor corespunzătoare: candidați de etnie romă (în cazul selectării etniei „rom”, candidații își vor putea exprima inteția de a aplica pentru locurile special dedicate acestei categorii), candidați proveniți din sistemul de protecție socială/centre de plasament (după selectarea situației sociale speciale în care se încadrează, candidații își vor putea exprima inteția de a aplica pentru locurile special dedicate acestei categorii), candidați absolvenți ai liceelor din mediul rural (în cazul în care candidații au absolvit un liceu din mediul rural, își vor putea exprima inteția de a aplica pentru locurile special dedicate acestei categorii) sau candidați români de pretutindeni (pentru această categorie de candidații existând sesiuni de admitere distincte).

Procesul de înscriere online se va finaliza după achitarea taxei de înscriere sau după încărcarea pe platforma de admitere a documentelor justificative pentru scutirea de taxă de înscriere (ce trebuie validate, ulterior, de către comisia de admitere de la nivelul facultății), odată cu apăsarea butonului „Finalizează și depune”, poziționat pe pagina dosarului în colțul din dreapta jos. Taxa de înscriere va putea fi achitată până la data limită de înscriere din luna iulie 2021 stabilită de calendarul prevăzut de metodologia fiecărei facultăți a UVT pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare și afișată pe pagina fiecărui program de studii de pe această platformă. Toate taxele aferente procesului de admitere se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Mai multe detalii despre taxele aferente procesului de admitere, AICI.

După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.

Din cauza contextului generat de pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-2, în anul 2021 admiterea la studiile universitare de licență la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se va realiza, pentru majoritatea programelor de studii, pe baza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat (media generală a rezultatelor la probele scrise ale examenului de bacalaureat și notele la anumite probe scrise ale acestui examen, după o formulă de calcul stabilită prin metodologia fiecărei facultăți a UVT pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare și afișată pe pagina fiecărui program de studii de pe această platformă). Prin excepție, la Facultatea de Arte și Design, procesul de admitere la programele de studii universitare de licență presupune încărcarea unor lucrări/portofolii justificative pentru aptitudinile artistice ale candidaților, în timp ce, pentru programele de studii universitare de licență de la Facultatea de Muzică și Teatru, vor exista mai multe probe de admitere, care se vor susține în mediul online. De asemenea, pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență la programele de studii din cadrul Facultății de Drept și Facultății de Matematică și Informatică va fi obligatorie susținerea unei probe scrise de admitere. Mai multe detalii despre procesul de admitere pentru fiecare program de studii universitare pot fi găsite pe paginile aferente acestora de pe prezenta platformă.

Toți candidații declarați admiși la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) în urma unei sesiuni de admitere vor confirma locul, în termenul precizat de calendarul stabilit prin metodologia pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare a fiecărei facultăți, pe platforma de admitere online, conectându-se în contul propriu, vizualizând dosarul care a fost declarat admis, selectând butonul „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare și achitând această taxă online, utilizând un card bancar.

Candidații scutiți de achitarea taxei de înmatriculare (confirmare), după selectarea butonului „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare, trebuie să selecteze opțiunea „Scutire taxă” și să încarce documentele justificative (lista cu tipurile de candidați scutiți de achitarea taxei de înmatriculare este disponibilă AICI).

În cazul în care candidatul ocupă un loc cu taxă, acesta va achita, pe lângă taxa de înmatriculare, și 30% din valoarea taxei anuale de studii, până cel târziu la data de 10 august 2021, pentru sesiunea de admitere din luna iulie, respectiv până cel târziu la data de 24 septembrie 2021, pentru sesiunea de admitere din luna septembrie, prin plată online cu cardul pe platforma de admitere online.

Candidații care NU confirmă locul obținut prin achitarea taxei de înmatriculare (confirmare), respectiv a primei tranșe din taxa de studii (în cazul candidaților admiși pe un loc cu taxă) în perioada stabilită, vor fi declarați respinși.

Studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat trebuie să predea în mod obligatoriu și diploma de bacalaureat în original la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, în perioada de confirmare a locului, conform calendarului procesului de admitere al facultății care organizează programul de studii universitare la care au fost admiși. 

Până cel târziu la data de 27 septembrie 2021, toți studenții înmatriculați la UVT în urma procesului de admitere din acest an vor trebui să prezinte în original (sau copie legalizată), la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, toate documentele încărcate pe platforma de admitere, în vederea certificării lor conform cu originalul de către operatorii UVT. 

În cazul în care studenții înmatriculați la UVT nu prezintă documentele necesare la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT până în prima zi a anului universitar (27.09.2021), sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele încărcate de candidați pe platforma de admitere, aceștia își vor pierde locul confirmat.

Pentru a veni în sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza mai multe centre de admitere, atât la sediile UVT din municipiul Timișoara, cât și în mai multe municipii reședință de județ din regiunile bazinului principal de selecție a studenților UVT. Informații despre locațiile și programul centrelor județene, AICI.

La sediul Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România) sau la centrele județene de admitere, în condiții depline de siguranță și igienă, respectând toate normele de sănătate publică, candidații vor putea să completeze formularul de înscriere de pe platforma digitală de admitere, cu sprijinul operatorilor UVT, își vor putea certifica conform cu originalul documentele necesare pentru procesul de admitere, prezentând originalele acestora, prin scanarea lor de către un operator UVT, iar cei care vor ocupa un loc finanțat de la bugetul de stat vor putea preda diploma de bacalaureat în original.

La sediul Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România) vor fi deschise puncte de înscriere și de predare a documentelor în perioada 5-30 iulie 2021, în intervalul orar 08:00-16:00 (de luni până vineri), respectiv 08:00-14:00 (sâmbăta).

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use