Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea la studiile universitare de licență pentru toate programele de studii ale Facultății de Educație Fizică și Sport, indiferent de forma de învățământ,  se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere.

Informații probe de admitere

  Media generală la concursul de admitere pentru toți candidații se va calcula, cu două zecimale și fără rotunjire, astfel:
  MA = (M1+M2)/2

  Unde:
  MA – media generală de admitere
  M1 – media generală la examenul de bacalaureat
  M2 – nota cea mai mare obținută la una dintre probele scrise ale examenului de bacalaureat

  Din numărul locurilor bugetate repartizate facultăţii noastre, un număr de 10 locuri sunt alocate candidaţilor olimpici. Aceştia pot fi admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere dacă sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat şi au obţinut următoarele performanţe sportive:
  • Medaliaţi la Jocurilor Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene (seniori, tineret, juniori);
  • Locurile IV, V, VI, VII, VIII la Jocurilor Olimpice şi Jocurilor Olimpice pentru tineret;
  • Locurile IV, V, VI Campionate Mondiale (seniori, tineret, juniori);
  • Sportivii calificaţi cu echipa de joc sportiv (seniori, tineret şi juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene;
  • Sportivi campioni naționali (locul I) pe ramuri de sport - seniori, tineret și juniori;
  • Locurile 1-3 la Olimpiada Naţională la disciplina – Pregătire Sportivă teoretică.

  Facilităţile de mai sus se acordă sportivilor care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale sau într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. Dosarele personale ale absolvenţilor de liceu care solicită să beneficieze de facilităţile menţionate mai sus, se primesc la secretariatul de admitere al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, în perioada de înscriere la concursul de admitere.

  Criteriul de departajare al acestor candidaţi este legat de nivelul performanţei sportive, iar clasificarea finală a acestora va fi analizată şi aprobată de Consiliul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

Listă acte necesare

La cererea de înscriere completată on-line candidații vor prezenta la punctele de preluare a documentelor în vederea scanării și certificării conform cu originalul următoarele documente în original (sau copii legalizate):

 • diploma de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă cu aceasta (echivalările actelor de studii vor fi efectuate de MEC în cazul cetăţenilor statelor membre UE şi ai statelor aparţinând SEECE); candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale, cu obligația ca până la finalizarea confirmărilor să depună în original diploma de bacalaureat;
 • cetăţenii străini au obligaţia de a prezenta un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de MEC;
 • candidaţii care se înscriu şi la altă facultate vor prezenta diploma de bacalaureat in original sau copie legalizată;
 • certificat de naştere original;
 • carte de identitate;
 • 3 fotografii color cu dimensiune 3⁄4 cm („tip buletin/carte de identitate”);
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic Adeverința medicală pentru înscrierea la admiterea din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport trebuie să conțină pe lângă examenul clinic general și examenele oftalmologic și psihiatric. (Anexa nr. 2 – fişă medicală completată conform cerinţelor specificate);
 • declarație pe proprie răspundere;
 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată) pentru studenţii care vor să urmeze concomitent o a doua specializare din aceeaşi formă de învăţământ, respectiv diploma de licenţă sau diploma echivalentă (original sau copie legalizată pentru cei care se înscriu ca să urmeze a doua facultate; pe adeverinţă se vor specifica numărul de ani subvenţionaţi de la bugetul de stat şi numărul de semestre în care s-au obţinut burse din perioada studiilor universitare anterioare urmate;
 • acte doveditoare – numai pentru cei care solicită scutirea  de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere – certificatul de deces al părinţilor în copie legalizată, în cazul celor orfani de ambii părinţi; certificatul de deces al părintelui care a activat în sistemul de învățământ și o adeverință doveditoare; adeverinţă de la Casele de copii/Centrele de Plasament/Sistemul de protecție socială, în cazul celor aflaţi în această situaţie; certificatul de deces al părintelui erou-martir al Revoluţiei în copie legalizată; adeverinţe de la locul de muncă pentru copiii personalului din Universitatea de Vest aflat  în activitate sau pensionat; adeverinţe de la locul de muncă pentru copiii întregului personal din învăţământul românesc aflat în activitate sau pensionat;
 • scutirea de taxa de înscriere se face pe baza unei cereri, însoţită de actele doveditoare, aprobată de decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de  taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studiu şi o singură instituţie de învăţământ superior de stat;
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor finale
Calendar admitere septembrie
 • Perioada de înscriere septembrie

  09.09.2020-12.09.2020

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  15.09.2020

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  15.09.2020-18.09.2020

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18.09.2020

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletter-ul UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use