Descrierea probei / probelor de examen

Înscrierea la Examenul de Admitere la Facultatea de Arte și Design, ciclul Licență, se realizează în perioada 7-10 septembrie, în 2 pași:

Pasul 1 – Crearea unui cont, completarea dosarului de înscriere cu documentele necesare și selectarea unei opțiuni de admitere pe platforma admitereonline.uvt.ro.
Pasul 2 – Încărcarea portofoliului de admitere pe adresa: https://arte.uvt.ro/portofoliu-admitere-licenta-2020/

Candidații vor întocmi un portofoliu digital format din 15-20 de imagini – reproduceri, scanări, fotografii ale unor lucrări proprii, originale.

Se va urmări capacitatea candidatului de observație, analiză și sinteză, expresivitatea limbajului plastic și de utilizare a diverselor tehnici și materiale specifice programului de studii ales de către candidat.

Informații probe de admitere
Listă acte necesare
  1. Diploma de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă cu aceasta (candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot prezenta la înscriere în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu, urmând ca pana la 01.10.2020 să depună diploma de bacalaureat în original (numai pentru locurile bugetate). Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
  2. Certificat de naștere
  3. Carte de identitate
  4. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psihopatologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
  5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);
  6. Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta precum și diploma de absolvire în original sau copie legalizată pentru absolvenții care doresc să urmeze o a doua specializare;
    Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați:
  7. Adeverință de student (după caz) – adeverința se va depune doar de către candidații care sunt înmatriculați deja într-o altă facultate și trebuie să ateste calitatea de student și regimul financiar cu/fără taxă;
  8. Diploma de licență sau document echivalent (după caz) – candidații care au absolvit deja o facultate și doresc să urmeze o a doua facultate trebuie să depună la dosar în copie legalizată diploma de licență sau un document echivalent și trebuie să ateste regimul financiar și dacă au beneficiat de bursă.
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor finale

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletter-ul UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use