Descrierea probei / probelor de examen

Criterii de admitere:

Media generală la examenul de bacalaureat (100% din nota de admitere).

                        În cazul mediilor egale, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 1. Nota obținută proba scrisă de bacalaureat la Limba și literatura română;
Informații probe de admitere

  Media examenului de Bacalaureat - 100%

  • Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele internaţionale recunoscute de MEC beneficiază de dreptul de a fi admişi, fără susținerea concursului de admitere şi de a urma studiile universitare, pe locurile finanţate de la buget.
  • Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale recunoscute de MEC, inclusiv la Competițiile naționale de dezbatere, în domenii conexe științelor socio-umane, vor fi admişi, fără susținerea concursului de admitere şi vor urma studiile universitare pe locurile finanţate de la buget.
  • Candidații care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor invitate de către UVT (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului) au acces fără admitere la orice facultate din UVT, pe locuri fără taxă, precum și gratuitate la înscrierea la admitere.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2021, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psihopatologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  06.09.2021 - 12.09.2021, ora 14.00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  13.09.2021

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  13.09.2021, ora 14.00

 • Perioada de contestații

  13.09.2021, ora 14.00 - 14.09.2021, ora 14.00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  15.09.2021, ora 14.00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16.09.2021 - 17.09.2021, ora 14.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  17.09.2021, ora 20.00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  18.09.2021 - 19.09.2021, ora 14.00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19.09.2021, ora 20.00

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use