Descrierea probei / probelor de examen

Probă scrisă obligatorie de tipul unui test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament.

Testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va conține 80 de itemi, fiecare valorând 0,1 puncte, acordându-se 2 puncte din oficiu. Timpul de lucru pentru rezolvarea testului de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi de 70 de minute. Nota minimă de promovare a testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament este 5,00.

Informații probe de admitere

  Media generală a examenului de Bacalaureat x 70% + testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament x 30%, la care se adaugă bonificații conform condițiilor enumerate mai jos.

  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației – aceștia beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat.

  Candidații care au obținut, în ultimii 4 ani, premii și mențiuni acordate de Ministerul Educației la faza națională a Olimpiadei de Chimie, a Olimpiadei Științe pentru juniori, a Olimpiadei Științele Pământului, a Olimpiadei de Protecția mediului și a Olimpiadei naționale de creativitate științifică, respectiv premii și mențiuni la concursurile „G. Ostrogovich" (în clasa a XI-a), Concursul de chimie „RALUCA RÎPAN”, Concursul de chimie „PETRU PONI”, Concursul național de comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale, Concursul național C. D. NENIȚESCU (cls. IX-XII) vor primi o bonificație de 2,0 puncte la media de admitere.
  Candidații care au obținut, în unul din ultimii patru ani, premiile I, II și III la faza județeană a Olimpiadei de Chimie vor primi o bonificație de 1,0 punct la media de admitere.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta - Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă aceasta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

 

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în 06 septembrie 2022, ora 23:59

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  07 septembrie 2022, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  08 septembrie 2022, la sediile UVT

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  08 septembrie 2022, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  09 septembrie 2022, ora 10:00, pe site-ul oficial al FCBG

 • Perioada de contestații

  09 septembrie 2022, ora 10:00 - 10 septembrie 2022, ora 10:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  12 septembrie 2022, ora 16:00, pe site-ul oficial al FCBG

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  12 septembrie 2022, ora 16:00 – 14 septembrie 2022, ora 08:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  14 septembrie 2022, ora 16:00, pe site-ul oficial al FCBG

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  14 septembrie 2022, ora 16:00 – 16 septembrie, ora 08:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  16 septembrie 2022, ora 14:00, pe site-ul oficial al FCBG;

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  16 septembrie 2022, ora 16:00, pe site-ul oficial al FCBG