Descrierea probei / probelor de examen

În condițiile în care, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, procesul educațional din România a fost perturbat, pentru anul universitar 2021 / 2022, procesul de admitere la ciclul de licență se va face preponderent online, iar media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

 

Pentru candidatul care optează pentru specializarea Filologie clasică - Engleză se impune un nivel de competență lingvistică în limba engleză de minimum B1, conform Cadrului European de Referință.

 

Nivelul de competență B1 în limba engleză (LL)  e asumat de candidat, nu se dovedește prin documente depuse la dosarul candidatului.

Informații probe de admitere

  Media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

  Pentru candidaţii care au obţinut certificate internaţionale de competenţă lingvistică sunt posibile, la solicitarea acestora, următoarele echivalări:

  • Limba engleză:
  o Examene Cambridge:
   Proficiency A, B sau C – nota 10
   Advanced A, B sau C – nota 10
   First A – nota 10, B – nota 9,50, C – nota 9
  o IELTS – 5.5: nota 8; 6: nota 9; 6,5+: nota 10
  o TOEFL – 46-59: nota 8; 60-78: nota 9; 79+: nota 10

  • Limba franceză:
  o DALF – nota 10
  o DELF B1 – nota 10
  o DELF B2 – nota 10

  • Limba germană:
  o Certificat Goethe A1 /Zertifikat Goethe A1 – nota 10
  o Certificat Goethe A2/Zertifikat Goethe A2 – nota 10
  o Certificat Goethe B1 /Zertifikat Goethe B1 – nota 10
  o Certificat Austriac A1 / ÖSD Zertifikat A1 – nota 10
  o Certificat Austriac A2 / ÖSD Zertifikat A2 – nota 10
  o Certificat Austriac B1 / ÖSD Zertifikat B1 – nota 10
  o Test de Limbă Germană ca limbă stăină/ Test DaF B1 – nota 10
  o Examen germana ca limbă straină/ Deutsches Sprachdiplom – nota 10

  • Limba italiană:
  o PLIDA, CELI, CILS – nivel C2 şi C1 – nota 10, nivel B2 – nota 10

  • Limba spaniolă:
  o DELE

   superior – nota 10
   mediu – nota 10
   iniţial – nota 10

  Candidatul poate să aleagă fie echivalarea certificatului de competenţă lingvistică pe baza grilei de mai sus, fie media obținută la examenul de bacalaureat.

  În vederea echivalării, candidații vor depune o copie a certificatului de competență lingvistică pe platforma de înscriere împreună cu celelalte documente. Depunerea copiei atrage după sine echivalarea certificatului cu nota.

  Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarelor criterii stabilite de Consiliul facultăţii:
  • nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
  • nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la profilul real).

  Candidaţii care, în perioada studiilor liceale, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEC, câştigătorii olimpiadelor naţionale (premiile I, II, III și Mențiune) recunoscute de MEC și / sau ai concursurilor naționale sau internaționale, recunoscute de comisia de admitere LIT, câștigătorii concursurilor organizate de LIT vor beneficia de media 10 (zece) la concursul de admitere.

  Candidații care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnatã de rectorul universității, scrisoare care trebuie sã însoțeascã dosarul candidatului depus online) beneficiazã de media 10 (zece) la concursul de admitere.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2021, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.
 8. Acte doveditoare pentru candidații care au obținut o diplomă internațională de competență lingvistică (DSD, ÖSD, Cambridge, TOEFL, DALF, DELE, Goethe), un premiu la faza internațională sau națională a olimpiadelor școlare sau la concursurile naționale recunoscute sau organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. Lista concursurilor naționale organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie e accesibilă aici: https://litere.uvt.ro/educatie/preuniversitar/.

 

Data afișării rezultatelor preliminare
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  6.09.2021 ora 08:00 - 12.09.2021 ora 23.59

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  13.09.2021, ora 11.00

 • Perioada de contestații

  13.09.2021, ora 11.00 – 14.09. 2021, ora 11.00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  14.09.2021, ora 16.00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  14.09.2021, ora 16.00 − 15.09.2021, ora 23.59

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  16.09.2021, ora 12.00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  16.09.2021, ora 12.00 − 17.09.2021, ora 23.59

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18.09.2021 ora 12.00

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use