Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea la un program de studii universitare de masterat didactic se face pe baza unei scrisori de motivație pentru alegerea unui parcurs profesional în învățământ. Procesul de admitere se va finaliza prin acordarea calificativului ADMIS/RESPINS de către comisia de admitere, în urma analizei scrisorii de motivație depusă de candidat la dosarul de înscriere.
Ierarhizarea candidaților se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor universitare de licență.

Informații probe de admitere
Listă acte necesare

1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  .

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  .

 • Data afișării rezultatelor

  .

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  .

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  .

 • Perioada confirmării locurilor

  .

 • Data afișării rezultatelor finale

  .

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  august – 14.09.2023, ora 18:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  14.09.2023, ora 18:00;

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  15.09.2023, ora 18:00

 • Perioada de contestații

  : 15.09.2023, ora 18:30 - 16.09.2023, ora 18:30

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  17.09.2023, ora 8:15

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  17.09.2023, ora 8:30 - 18.09.2023, ora 23:59

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  19.09.2023

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19.09.2023