Descrierea probei / probelor de examen
 • PROBA 1 - Proba practică eliminatorie

Candidații vor realiza o lucrare practică pe o temă dată de către comisia de admitere. Lucrarea va fi fotografiată sau scanată și va fi transmisă online, pe platforma admitere.uvt.ro sub forma unui fișier pdf sau jpg, de maximum 5 Mb. Fișierul va fi denumit: Nume_prenume_proba eliminatorie_denumire specializare_(rută de studiu).

Exemplu: Georgescu_Mihaela_proba eliminatorie_moda.pdf

Important! Imaginile nu trebuie să conțină semnătura sau numele autorului.

Tema probei eliminatorii și baremul de notare sunt elaborate de comisia de admitere și vor fi transmise în această secțiune, în data de 12 iulie 2021, ora 10.00, pentru sesiunea I și 7 septembrie, ora 10.00 pentru sesiunea II.

Termenul limită de trimitere a lucrării practice este 15 iulie 2021, ora 16.00, pentru sesiunea I și 10 septembrie 2021, ora 16.00 pentru sesiunea II. Orice depunere făcută în afara perioadei stabilite în calendar, nu va fi luată în considerare de către comisia de admitere.

Cerințe Modă - design vestimentar

Realizarea unui proiect de design vestimentar însoțit de un text de descriere a conceptului, tehnică la alegere (creion, creion colorat, marker, acuarelă, guașe, digital etc)

Timp de lucru estimat: 6 ore
Interval de lucru: 4 zile (de la data/ora publicării)

Se urmărește gradul de creativitate și inteligența plastică a candidatului; cunoștințele despre compoziție aplicate în vestimentație; relevanța creației propuse în raport cu tema dată; relația piesă vestimentară - figură umană; capacitatea de redare și îmbinare a diferitelor forme, materialități și culori în proiectarea unei vestimentații.

Lucrarea practică este evaluată și notată de comisiile de concurs cu calificativele Admis sau Respins, conform baremelor stabilite de comisia de concurs. Fiecare membru al comisiei va înscrie calificativul pe un borderou de notare.

 • PROBA 2 - Evaluarea abilităților specifice programului de studii universitare de licență ales de către candidat (Portofoliu).

Candidații vor întocmi un portofoliu digital format din 10-15 imagini – reproduceri, scanări, fotografii ale unor lucrări proprii, originale, cu tematică la alegere, care va fi transmis online, pe platforma admitere.uvt.ro sub forma unui fișier pdf unic, de maximum 20 Mb. Portofoliul va reflecta preocupările candidatului în domeniul programului de studii ales. Fișierul va fi denumit: Nume_prenume_portofoliu_denumire specializare_(rută de studiu).

Exemplu: Georgescu_Mihaela_portofoliu_moda.pdf

Important! Imaginile nu trebuie să conțină semnătura sau numele autorului.

Termenul limită de trimitere a portofoliului este 15 iulie 2021, ora 16.00, pentru sesiunea I și 10 septembrie 2021, ora 16.00 pentru sesiunea II. Orice depunere făcută în afara perioadei stabilite în calendar, nu va fi luată în considerare de către comisia de admitere.

Portofoliul va fi încărcat în perioada înscrierilor dar va fi evaluat doar dacă la proba 1 eliminatorie candidatul primește Admis.

Portofoliul candidatului este evaluat și notat de comisiile de concurs cu note de la 1 la 10, conform baremelor stabilite de comisia de concurs.  Fiecare membru al comisiei va înscrie notele pe un borderou de notare.

Informații probe de admitere

  Media de admitere reprezintă media aritmetică a celor 3 note acordate în cadrul probei 2 (Portofoliu), de cei 3 membri ai comisiei de admitere.

  În conformitate cu principiile și strategia facultății, candidații care au obținut premii la olimpiadele internaționale organizate de Ministerul Educației (locul I, II și III) în domeniu sau în domenii conexe vor putea ocupa locuri finanțate de la bugetul de stat la programul de studii pentru care au optat.

  Candidaților care au obținut premii la olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației (locul I, II și III) în domeniu sau în domenii conexe li se va recunoște proba eliminatorie și li se va acorda nota 10 la proba de portofoliu la specializarea echivalentă cu cea pentru care a obținut premiul.

  FAD organizează anterior concursului de admitere un concurs național de selecție, denumit „Pasaje”. Câștigătorii locului I ai acestui concurs li se va recunoaște proba eliminatorie și li se va acorda nota 10 la proba de portofoliu, la programul de studii pentru care au optat conform regulamentului de participare publicat pe site-ul facultății.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta; Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2021, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.
Perioada de înscriere
Data afișării rezultatelor
Perioada de depunere a contestațiilor
Perioada confirmării locurilor
Data afișării rezultatelor după confirmări
Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  6-10 septembrie 2021

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  15 septembrie 2021, ora 12:00

 • Perioada de contestații

  15-16 septembrie 2021, ora 12:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  16 septembrie 2021, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16 septembrie, ora 16:00 -18 septembrie, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  18 septembrie 2021, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  18-19 septembrie 2021, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19 septembrie 2021, ora 16:00

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use