Descrierea probei / probelor de examen

Sociologie – formă de învățământ cu frecvență (planul de învățământ poate fi consultat la adresa https://fsp.uvt.ro/programe-de-licenta-sociologie/).

Criterii:

 1. Testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament (50% din media de admitere);
 2. Media generală la examenul de bacalaureat (50% din nota de admitere).

În cazul mediilor egale, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 1. Nota obținută la proba scrisă de bacalaureat la Limba și literatura română;
 2. Nota obținută la proba scrisă de la disciplina la alegere, în funcție de profilul/specializarea liceului, din cadrul examenului de bacalaureat.
Informații probe de admitere

  Test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament (50% din media de admitere);
  Media generală la examenul de bacalaureat (50% din nota de admitere).

  (1) Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III) la olimpiade școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și/sau premiul I la olimpiade naționale, finanțate de Ministerul Educației, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget.
  (2) Candidaților care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiul II, III) la olimpiade școlare naționale finanțate de către Ministerul Educației li se va echivala media de admitere pentru programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie cu media 10,00.
  (3) Prevederile alineatului (2) se aplică și câștigătorilor următoarelor concursuri:
  - Concursul național „Educația pentru secolul XXI”, locul I, la ambele secțiuni, obținut în ultimii 3 ani;
  - Olimpiada de altruism – Ediția 2024, locurile I, II și III.

Listă acte necesare
 1. Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie sunt următoarele:
  1. Carte de identitate/buletin;
  2. Certificat de naștere;
  3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
  4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
   • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023-2024 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare sesiunii în care au promovat examenul de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar în original sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
  5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
  6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) și, dacă este cazul, anii și semestrele de studii în care studenta/studentul a beneficiat de bursă, respectiv tipul acesteia – dacă este cazul.
  7. Certificat de competențe lingvistice de limbă engleză - doar pentru candidații de la programul de studii universitare de licență cu predare în limba engleză Psihologie – Științe cognitive (în limba engleză). Se recunosc următoarele certificate:
   • Certificate internaționale (Cambridge: Proficiency A, B sau C, Advanced A, B sau C, First A, B sau C; IELTS: minim 6 puncte; TOEFL minim 60 de puncte);
   • Certificat de studii în limba engleză pentru candidații care au absolvit programe în limba engleză;
   • Distincții la Olimpiade naționale sau internaționale de limba engleză, atestate de către Ministerul Educației (premiile I, II și III);
   • Candidații care nu dețin un certificat internațional de competență lingvistică în limba engleză se vor prezenta la Testul LIT organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în ziua programată conform calendarului procesului de admitere. Proba de admitere se va susține în limba engleză, iar rezultatul va fi echivalat pentru acei candidați care au depus dosar și la alte programe din cadrul facultății.
Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la data de 17.07.2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  17.07.2024, ora 20:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  19.07.2024 ora 14:30 – TEST UVT

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  19.07.2024 ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor

  20.07.2024, ora 14:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  20.07.2024, ora 14:00 – 21.07.2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  21.07.2024, ora 18:00

 • Perioada confirmării locurilor

  21.07.2024, ora 18:00 - 23.07.2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  23.07.2024, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  23.07.2024, ora 20:00 - 24.07.2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  25.07.2024, ora 10:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a treia de confirmări)

  (doar dacă este necesar): 25.07.2024, ora 11:00 - 26.07.2024, ora 11:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  26.07.2024, ora 17:00

Calendarul procesului de admitere (români de pretutindeni)
 • Perioadă de înscriere

  până la data de 16.07.2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor

  16.07.2024, ora 16:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  18.07.2024, ora 13:00 - 19.07.2024, ora 13:00 - pe adresa de e-mail admitere.fsp@e-uvt.ro

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  19.07.2024, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor

  19.07.2024, ora 14:00 - 19.07.2024, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  19.07.2024, ora 19:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  19.07.2024, ora 19:00 - 20.07.2024, ora 11:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  20.07.2024, ora 13:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  20.07.2024, ora 14:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul

  30.09.2024

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 06.09.2024, ora 10:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  06.09.2024, ora 18:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  10.09.2024, ora 12:00 – TEST UVT

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  10.09.2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  11.09.2024, ora 12:00

 • Perioada de contestații

  11.09.2024, ora 12:00 - 12.09.2024, ora 12:00 - pe adresa de e-mail admitere.fsp@e-uvt.ro

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  12.09.2024, ora 18:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  12.09.2024, ora 18:00 - 13.09.2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  13.09.2024, ora 18:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  13.09.2024, ora 18:00 - 14.09.2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  14.09.2024, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a treia de confirmări) septembrie

  14.09.2024, ora 16:00 - 15.09.2024, ora 12:00 - dacă este cazul

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  15.09.2024, ora 16:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (români de pretutindeni)
 • Perioadă de înscriere

  până la data de 04.09.2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor

  09.09.2024, ora 14:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  09.09.2024, ora 14:00 - 10.09.2024, ora 14:00 - pe adresa de e-mail admitere.fsp@e-uvt.ro

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  10.09.2024, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor

  10.09.2024, ora 16:00 - 11.09.2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  11.09.2024, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  11.09.2024, ora 14:00 - 12.09.2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  12.09.2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  12.09.2024, ora 16:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul

  30.09.2024

Rezultatele procesului de admitere

REZULTATE FINALE  LICENȚĂ - IULIE 2024: