Descrierea probei / probelor de examen

Criterii:

 1. Test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament (50% din media de admitere);
 2. Media generală la examenul de bacalaureat (50% din nota de admitere).

În cazul mediilor egale, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 1. Nota obținută la proba scrisă de bacalaureat la Limba și literatura română;
 2. Nota obținută la proba scrisă de la disciplina la alegere, în funcție de profilul/specializarea liceului, din cadrul examenului de bacalaureat.
Informații probe de admitere

  Test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament (50% din media de admitere);
  Media generală la examenul de bacalaureat (50% din nota de admitere).

  Studenții care au obținut în anul anterior distincții (premiul I, II, III sau mențiune) la
  olimipade școlare naționale sau internaționale, organizate sau recunoscute de către
  Ministerul Educației vor fi admiși la programele Facultății de Sociologie și Psihologie cu media
  de admitere 10,00.
  Aceleași prevederi se acordă și câștigătorilor următoarelor concursuri:
  (1) Concursul național „Educația pentru secolul XXI”, locul I, la ambele secțiuni, obținut
  în ultimii 3 ani;
  (2) Olimpiada de altruism – Ediția 2023, locurile I, II și III.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2023, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  15.05.2023 - 11.07.2023, ora 14.00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  11.07.2023, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  13.07.2023, ora 14:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  13.07.2023, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor

  15.07.2023, ora 10:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  15.07.2023, ora 10:00 – 16.07.2023, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  17.07.2023, ora 10:00

 • Perioada confirmării locurilor

  18.07.2023-20.07.2023, ora 22:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  21.07.2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  21.07.2023 - 23.07.2023, ora 22:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  25.07.2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a treia de confirmări)

  (doar dacă este necesar) 25.07.2023-26.07.2023, ora 12:00;

 • Data afișării rezultatelor finale

  26.07.2023, ora 18:00

Calendarul procesului de admitere (români de pretutindeni)
 • Perioadă de înscriere

  mai 2023 – 11.07.2023, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor

  11.07.2023, ora 16:00;

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  11.07.2023, ora 16:00 – 12.07.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  12.07.2023, ora 16:00;

 • Perioada confirmării locurilor

  12.07.2023, ora 16:00 – 13.07.2023, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  13.07.2023, ora 20:00;

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  13.07.2023, ora 20:00 – 14.07.2023, ora 20:00;

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  15.07.2023, ora 14:00.

 • Data afișării rezultatelor finale

  15.07.2023, ora 14:00.

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  august 2023 - 11.09.2023, ora 14:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  11.09.2023, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  13.09.2023 – ora 10:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  13.09.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  13.09.2023, ora 20:00

 • Perioada de contestații

  13.09.2023, ora 20:00 – 14.09.2023, ora 20:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  14.09.2023, ora 22:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  14.09.2023, ora 20.00 - 15.09.2023, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  15.09.2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  15.09.2023- 18.09.2023, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  18.09.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18.09.2023, ora 20:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (români de pretutindeni)
 • Perioadă de înscriere

  august 2023- 11.09.2023, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor

  11.09.2023, ora 16:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  11.09.2023, ora 16:00 – 12.09.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  12.09.2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor

  12.09.2023, ora 16:00 – 13.09.2023, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  13.09.2023, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  13.09.2023, ora 20:00 - 14.09.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  15.09.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  15.09.2023, ora 16:00

Rezultatele procesului de admitere

REZULTATE FINALE  LICENȚĂ - SEPTEMBRIE 2023:

Sociologie și Resurse umane