Descrierea probei / probelor de examen

La Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara admiterea constă într-o selecţie a studenţilor dintre candidaţii care îşi depun dosarul de concurs, pe baza mediei dintre media generală obţinută la examenul de bacalaureat (în proporţie de 50%) şi nota obţinută la proba examenului de bacalaureat Limba și literatura română – scris (în proporţie de 50%). Sunt declaraţi admişi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei finale obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs. Media generală de admitere la programul de studii universitare de licență al Facultății de Drept nu poate fi mai mică decât 7,00 (șapte).

Informații probe de admitere

  Media generală de admitere la Facultatea de Drept = 50% x media generală la examenului de Bacalaureat + 50% x nota obținută la Limba și literatura română – scris
  Media de admitere minimă = 7

  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) – aceștia beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale UVT fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat;
  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale – aceștia vor fi admiși în baza condițiilor speciale referitoare la admitere stabilite prin prezenta metodologie;
  Elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului) – aceștia beneficiază de gratuitate la înscrierea la procesul de admitere și pot beneficia de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, la programe de studii universitare de licență de la orice facultate a UVT, dacă se încadrează în prevederile subpunctului anterior.
  Elevii care au câștigat concursul Argument - provocări ale dreptului in secolul XXI , organizat de către Facultatea de Drept, sunt scutiți de examenul de admitere și beneficiază de un loc finanțat de la bugetul de stat.

Listă acte necesare

(1) Acte necesare la înscrierea candidaţilor: 1. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată; 2. diploma de licenţă, în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii care au absolvit o facultate); 3. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii care au absolvit o facultate); 4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la o altă facultate şi statutul de student pe locurile finanţate de la bugetul de stat / cu taxă de şcolarizare; 5. certificatul de naştere în original sau în copie legalizată; 6. certificatul de căsătorie în original sau în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele); 7. carte de identitate / buletin de identitate / pașaport; 8. două fotografii color cu dimensiunea ¾ cm (tip buletin sau carte de identitate identitate); 9. adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.; 10. actele doveditoare în original sau în copie legalizată pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), absolvenţii de liceu din promoţia 2020 cărora nu li s-au eliberat diploma de bacalaureat şi foaia matricolă pot prezenta în locul acestora adeverinţa-tip din care să rezulte faptul că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, media generală de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate a adeverinței, precum și faptul că diploma de bacalaureat nu a fost încă eliberată, urmând ca cei declaraţi reuşiţi la concursul de admitere să depună la secretariatul facultăţii diploma de bacalaureat şi foaia matricolă sau adeverinţa în original, la momentul confirmării locului obținut;

11. adeverință de la programele de licență în curs de absolvire sau absovite, care să conțină numărul de ani de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat / în regim cu taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.

Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor finale
Calendar admitere septembrie
 • Perioada de înscriere septembrie

  7-9 septembrie 2020 - locurile cu taxă neocupate în sesiunea iulie 2020

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14 septembrie 2020

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  15-17 septembrie 2020

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18 septembrie 2020

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletter-ul UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use