Descrierea probei / probelor de examen

-

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase) pentru locurile cu taxă, respectiv mai mică de 7 (șapte) pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).
  (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:
  MA = (0,3 x M1 + 0,7 x M2) + Bonus olimpiadă sau Bonus concurs național FEAA ECONOMICA RIPENSIS
  unde:
  MA = media generală de admitere;
  M1 = cea mai mare notă obținută de candidat la examenele scrise aferente probelor de bacalaureat (probe obligatorii – Limba și literatura română/ Limba și literatura maternă, Proba obligatorie a profilului: Matematică/ Istorie, respectiv probe la alegere aferente profilului și specializării – Fizică/ Chimie/ Biologie/ Informatică/ Economie/ Geografie/ Filosofie/ Logică și argumentare/ Psihologie/ Sociologie);
  M2 = media generală de bacalaureat.
  Bonusul olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10. Bonusul aferent concursului național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS” (1 punct) organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2021 se acordă participanților la orice secțiune a concursului care au obținut o notă mai mare sau egală cu 8(opt), fără a se depăși MA = 10. Se acordă un singur punct bonus la media de admitere (fără a depăși MA = 10), indiferent de numărul de participări ale candidaților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic și/sau la concursul național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS”.
  (3) Departajarea în caz de egalitate se face după următoarele criterii, în ordine:
  1. nota M1;
  2. nota M2.
  (4) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.
  (5) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentei metodologii.
  (6) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu de studii universitare de licență.

  Bonusul olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10. Bonusul aferent concursului național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS” (1 punct) organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2021 se acordă participanților la orice secțiune a concursului care au obținut o notă mai mare sau egală cu 8(opt), fără a se depăși MA = 10. Se acordă un singur punct bonus la media de admitere (fără a depăși MA = 10), indiferent de numărul de participări ale candidaților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic și/sau la concursul național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS”.

Listă acte necesare

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor sunt următoarele:
1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
o Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2021, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.

Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  6-12.09.2021

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14.09.2021 ora 18.00

 • Perioada de contestații

  14.09.2021 ora 18.00 - 15.09.2021 ora 18.00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  15.09.2021 ora 20.00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  15-18.09.2021 ora 16.00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19.09.2021 ora 20.00

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use