Informații probe de admitere

  În condițiile în care, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, procesul educațional din România a fost perturbat, pentru anul universitar 2020 / 2021, procesul de admitere la ciclul de licență se va face preponderent online, doar în baza concursului de dosare, respectiv a rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat și fără proba scrisă de tipul unui test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament prevăzută la art. 19 alin. (1)-(3) al metodologiei de admitere la ciclul de studii universitare de licență.

  Media generală de admitere se va calcula astfel după următoarea formulă:
  MA = (0,3 x M1 + 0,7 x M2)+Bonus olimpiadă

  unde:

  MA = media generală de admitere;

  M1 = cea mai mare notă obținută de candidat la examenele scrise aferente probelor de bacalaureat (probe obligatorii – Limba și literatura română/ Limba și literatura maternă, Proba obligatorie a profilului: Matematică/ Istorie, respectiv probe la alegere aferente profilului și specializării – Fizică/ Chimie/ Biologie/ Informatică/ Economie/ Geografie/ Filosofie/ Logică și argumentare/ Psihologie/ Sociologie);

  M2 = media generală de bacalaureat.

  Bonusul Olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanţilor la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10.

  Media generală minimă de admitere la studiile universitare de licență nu poate fi mai mică decât 6 (șase).

  Departajarea la medii egale se face după următoarele criterii, în ordine:
  1. nota M1;
  2. nota M2.

  Bonusul Olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanţilor la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10.

Listă acte necesare
 1. Cartea de identitate sau paşaportul, în original sau în copie legalizată;
 2. Certificatul de naştere, în original sau în copie legalizată;
 3. Diploma de bacalaureat sau alt act echivalent al acesteia, în original sau în copie legalizată; candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2019-2020 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2020, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ în care se menţionează media generală, notele obţinute la probele susţinute la examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați;
 4. Certificat de competenţă lingvistică obţinut la examenul de bacalaureat - în original sau în copie legalizată;
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psihopatologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);
 7. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student şi forma cu/fără taxă (pentru candidaţii care sunt înmatriculaţi deja la o altă facultate), în original sau în copie legalizată;
 8. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii unei facultăţi, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau în copie legalizată;
 9. Documentele necesare echivalării diplomei (în cazul candidaţilor proveniţi din Uniunea Europeană), în original sau în copie legalizată.

IMPORTANT: Documentele candidaților necesare pentru procesul de admitere vor fi încărcate de către aceștia pe platforma de admitere până la termenul limită pentru înscriere și vor fi prezentate în original la FEAA până la data începerii anului universitar. În cazul în care documentele în original nu vor fi prezentate la birourile de resort ale FEAA în termenul prevăzut sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele încărcate de candidați pe platforma de admitere, candidații își vor pierde locul confirmat la FEAA. Candidații admiși pe loc finanțat de la bugetul de stat își vor pierde locul dacă nu vor depune la FEAA diploma de bacalaureat în original până la data începerii anului universitar.

Data de susținere a testului de competențe lingvistice - se susține doar de candidații de la specializările în limbi străine
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor finale
Calendar admitere septembrie
 • Perioada de înscriere septembrie

  7-13.09.2020

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  15.09.2020, ora 20.00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16-18.09.2020, ora 16.00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19.09.2020

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletter-ul UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use