Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea se realizează pe baza notelor de la examenul de bacalaureat și a probei scrise de admitere.

Informații probe de admitere

  Selecţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere se realizează pe baza mediei de admitere, care se calculează după formula:
  - în cazul posibilității organizării probei de admitere
  N = (N3 + max{N1, N2})/2

  - în cazul în care nu se poate organiza proba scrisă
  N=(N1+N2)/2,

  unde N1 este media generală la examenul de bacalaureat, N2 este nota la proba de matematică sau la proba de informatică de la examenul de bacalaureat (lipsa notei se echivalează cu nota 4), iar N3 este nota obținută la proba scrisă de admitere (proba fiind obligatorie, dacă condițiile pandemice permit organizarea ei, iar N3 trebuie să fie cel puțin egală cu 5). Media de admitere trebuie să fie mai mare sau egală cu 6 (dacă N este mai mică decât 6 candidatul este respins), dacă se organizează proba scrisă de admitere, în caz contrar această medie de admitere trebuie să fie mai mare sau egală decât 7.

  1. Sunt admiși cu media 10, pe locuri finanțate de la buget, toți candidații care:
  • au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I,II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației.
  • au obţinut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu I, II, III sau mențiune la faza naţională a olimpiadelor de specialitate (matematică sau informatică) sau a concursurilor de Tehnologia Informației sau de Robotică recunoscute de Ministerul Educației.
  Notă. Concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici este asimilat olimpiadei de matematică.
  • elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității)

  2. Pot solicita echivalarea cu nota 10 a uneia dintre notele care intră în calculul mediei de admitere toți candidații care:
  • au obținut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu la concursurile organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică (Concursul FMI, Concursul interjudețean de matematică Traian Lalescu) sau la concursuri de matematică și informatică organizate de către universități din consorțiul Universitaria prin facultățile de profil (Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași)
  • au obţinut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu I, II sau III la fazele județene ale olimpiadelor de specialitate (Matematică sau Informatică) organizate de Ministerul Educației.
  Notă. Concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici este asimilat olimpiadei de matematică.

Listă acte necesare
 • Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Matematică și Informatică sunt următoarele:
  1. Carte de identitate/buletin;
  2. Certificat de naștere;
  3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
  4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  o Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2021, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
  5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
  6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul)etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
  7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.
  8. Diploma/diplomele în original pentru candidații care au obținut premii la concursurile menționate la articolul 15 din prezenta metodologie - dacă este cazul.
Perioada de înscriere
Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)
Data afișării rezultatelor
Perioada de depunere a contestațiilor
Data afișării rezultatelor după contestații
Perioada confirmării locurilor
Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în data de 10 septembrie 2021, ora 12:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  11 septembrie 2021, ora 9:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  11 septembrie 2021, ora 19:00

 • Perioada de contestații

  11 septembrie 2021, ora 19:00 - 12 septembrie, ora 19:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  13 septembrie 2021, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  13 septembrie 2021, ora 14:00 - 14 septembrie 2021, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  15 septembrie 2021, între orele 9:00 - 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  16 septembrie 2021, ora 12:00

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use