Descrierea probei / probelor de examen

Probă practică eliminatorie

Etapa I: Probă vocală

Etapa a II-a:

1) Probă de interpretare

2) Teoria muzicii, solfegiu și dictat

Informații probe de admitere
Listă acte necesare
 1. diploma de bacalaureat în original [specificații complete se regăsesc în Metodologia de admitere];
 2. certificatul de naştere în original (sau copie legalizată);
 3. certificatul de căsătorie (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele) în original (sau copie legalizată);
 4. carte de identitate / buletin de identitate în original;
 5. două fotografii color cu dimensiunea ¾ cm („tip buletin /carte de identitate”);
 6. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, în original, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de prelucrare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare;
 7. dovada plăţii taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere [specificații complete se regăsesc în Metodologia de admitere];
 8. fişă tip de înscriere se completează exclusiv on-line;
 9. fișele de repertoriu, prevăzute pentru specializarea aleasă, pentru candidații de la specializările Interpretare muzicală- Instrumente, Interpretare Muzicală- Canto, Actorie;
 10. diploma/diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premiile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare naţionale în domeniu;
 11. înregistrări video pentru probe specifice ale concursului de admitere [specificații complete se regăsesc în Metodologia de admitere].

Candidaţii care mai urmează o altă formă de învăţământ universitar, nivelul licență, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţăvor mai depune următoarele acte în dosarul de înscriere:

 1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie certificată ”conform cu originalul” (originalul rămânând la prima facultate), dacă nu intenţionează sau nu au dreptul să obţină un loc bugetat;
 2. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
 3. adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă;
 4. declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept.

Candidații care au absolvit o facultate vor mai depune, la înscriere:

 1. diploma de licenţă, în copie certificată ”conform cu originalul” (pentru candidaţii care au absolvit o facultate);
 2. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în copie certificată ”conform cu originalul” (pentru candidaţii care au absolvit o facultate).
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor finale
Calendar admitere septembrie
 • Perioada de înscriere septembrie

  7-11 septembrie

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  14-16 septembrie începând cu ora 11:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  16 septembrie

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  17-18 septembrie orele 9:00 - 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18 septembrie ora 16:00

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletter-ul UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use