Descrierea probei / probelor de examen

Probă practică eliminatorie.

Etapa I: probă vocală;

Etapa a II-a:

1) Probă de interpretare vocală;

2) Teoria muzicii, solfegiu și dictat.

Informații probe de admitere
Listă acte necesare

1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
o Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023-2024 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare sesiunii în care au promovat examenul de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar în original sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psihopatologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr- un certificat de diagnostic;

6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de
licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat
regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la
bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de
învățământ superior de stat din România) și, dacă este cazul, anii și semestrele de
studii în care studenta/studentul a beneficiat de bursă, respectiv tipul acesteia –
dacă este cazul.

Pentru orice alte detalii, a se consulta articolul 10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență Facultatea de Muzică și Teatru, anul universitar 2024-2025.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la data de 15 iulie 2024, ora 23:59

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  16 iulie 2024

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  17-19 iulie 2024, ora 09:00, sediul FMT

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  19 iulie 2024, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor

  20 iulie 2024, ora 11:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  20-21 iulie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  22 iulie 2024, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor

  22 iulie 2024, ora 15:00 - 24 iulie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  24 iulie 2024, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  24 iulie 2024 ora 16:00 - 25 iulie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  25 iulie 2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  25 iulie 2024, ora 16:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 5 septembrie 2024, ora 23:59

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  6 septembrie 2024

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  9-11 septembrie 2024, în intervalul orar 08:00-18:00, sediul FMT

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  11 septembrie 2024, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  11 septembrie 2024, ora 21:00

 • Perioada de contestații

  11-12 septembrie 2024, ora 21:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  13 septembrie 2024, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  13-14 septembrie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  14 septembrie 2024, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  14 septembrie 2024, ora 14:00-20:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  15 septembrie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  15 septembrie 2024