Descrierea probei / probelor de examen

Probă practică eliminatorie;

Etapa I: Recital instrumental; probă de interpretare

Etapa a II-a:

1) Proba 1: probă de tehnică instrumentală;

2) Proba 2: Teoria muzicii, solfegiu și dictat.

 

Informații probe de admitere
Listă acte necesare
 1. carte de identitate / buletin;
 2. certificatul de naştere;
 3. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 4. diploma de bacalaureat sau echivalentă.
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2023, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Pentru orice alte detalii, a se consulta articolul 10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență Facultatea de Muzică și Teatru, anul universitar 2023-2024.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la 13 iulie 2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  14 iulie 2023, ora 15:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  17-19 iulie 2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  19 iulie 2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor

  20 iulie 2023, ora 14:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  20 iulie 2023, ora 15:00 - 21 iulie 2023, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  22 iulie 2023, ora 10:00

 • Perioada confirmării locurilor

  22 iulie 2023, ora 11:00 - 24 iulie 2023, ora 13:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  24 iulie, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  24 iulie 2023 - 25 iulie 2023, ora 13:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  25 iulie 2023, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a treia de confirmări)

  25 iulie 2023 - 26 iulie 2023, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  27 iulie 2023, ora 14:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la 4 septembrie 2023, ora 12:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  5 septembrie 2023, ora 15:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  6-8 septembrie 2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  8 septembrie 2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  9 septembrie 2023, ora 12:00

 • Perioada de contestații

  9 septembrie 2023, ora 13:00 - 10 septembrie 2023, ora 13:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  11 septembrie 2023, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  11 septembrie 2023, ora 14:00 - 13 septembrie 2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  13 septembrie 2023, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  15 septembrie 2023, ora 16:00