Descrierea probei / probelor de examen

Probă practică eliminatorie;

Etapa I: Recital instrumental; probă de interpretare

Etapa a II-a:

1) Proba 1: probă de tehnică instrumentală;

2) Proba 2: Teoria muzicii, solfegiu și dictat.

 

Informații probe de admitere
Listă acte necesare
 1. carte de identitate / buletin;
 2. certificatul de naştere;
 3. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 4. diploma de bacalaureat sau echivalentă. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. două fotografii color cu dimensiunea ¾ cm („tip buletin /carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Pentru orice alte detalii, a se consulta articolul 10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență Facultatea de Muzică și Teatru, anul universitar 2022-2023.

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 5 septembrie 2021, ora 19:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  5 septembrie, ora 20:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  6 septembrie - 8 septembrie 2022

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  8 septembrie 2022, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  9 septembrie 2022, ora 12:00

 • Perioada de contestații

  9 septembrie 2022, ora 13:00 - 10 septembrie 2022, ora 13:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  12 septembrie 2022, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  12 septembrie 2021, ora 13:00 - 13 septembrie 2022, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  13 septembrie 2022, ora 14:30

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  13 septembrie, ora 14:30 - 15 septembrie 2022, ora 14:30

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  15 septembrie 2022, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  15 septembrie 2022, ora 16:00