Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea la un program de studii universitare de masterat didactic se face pe baza
unei scrisori de motivație pentru alegerea unui parcurs profesional în învățământ. Procesul
de admitere se va finaliza prin acordarea calificativului ADMIS/RESPINS de către comisia de
admitere, în urma analizei scrisorii de motivație depusă de candidat la dosarul de înscriere.
Ierarhizarea candidaților se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor universitare de
licență.

Informații probe de admitere
Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență;
 • Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 pot prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de licență în anul 2022, în locul diplomei de licență, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 1. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 2. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.
Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  -

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  -

 • Data afișării rezultatelor

  -

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  -

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  -

 • Perioada confirmării locurilor

  -

 • Data afișării rezultatelor finale

  -

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în 09 septembrie 2024, ora 11:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  09 septembrie 2024, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  10 septembrie 2024, ora 10:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  10 septembrie 2024, ora 17:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  11 septembrie 2024, ora 13:00

 • Perioada de contestații

  11 septembrie 2024, ora 13:00 - 12 septembrie 2024, ora 13:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  12 septembrie 2024, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  12 septembrie 2024, ora 14:00 - 13 septembrie 2024, ora 11:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  13 septembrie 2024, ora 15:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  13 septembrie 2024, ora 15:00 - 14 septembrie 2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  14 septembrie 2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  14 septembrie 2024, ora 15:00