Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea pentru ciclul de studii universitare masterale la toate domeniile de studii masterale din cadrul FSPFSC se face pe baza a două probe:
(1) Interviu
(2) Concurs de dosare.
Interviul online este notat cu Admis/Respins şi va urmări, în principal, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor pentru activitatea de învăţământ superior de la acest nivel şi pentru abordarea din perspectiva uneia dintre direcţiile de specializare.

Informații probe de admitere
Listă acte necesare

Documente necesare pentru înscrierea la procesul de admitere:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătoriedacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr- un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până la data stabilită conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la data de 20.07.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  20.07.2023, ora 20:00

 • Data de susținere a testului de competențe lingvistice - iulie

  17.07.2023, ora 09:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  21.07.2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  21.07.2023, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor

  21.07.2023, ora 19:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  până în 22.07.2023, ora 19:00, pe adresa de email: admitere.pfc@e-uvt.ro

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  22.07.2023, ora 21:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor

  22.07, ora 21:01 - 26.07.2023, ora 12:00.

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  26.07.2023, ora 14:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  26.07, ora 15:00 - 28.07.2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  28.07.2023, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  28.07.2023, ora 14:00 pe pagina www.pfc.uvt.ro și la secretariatul Facultății, etajul 5, camera 513.

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 16.09.2023, ora 14:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  16.09.2023, ora 15:00, pe pagina www.pfc.uvt.ro

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  17.09.2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  17.09.2023, ora 17:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  17.09.2023, ora 18:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Perioada de contestații

  până la data de 18.09.2023, ora 18:00, pe adresa de email: admitere.pfc@e-uvt.ro

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  18.09.2023, ora 19:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  18.09, ora 19:01 - 19.09.2023, ora 17:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  19.09.2023, ora 18:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19.09.2023, ora 18:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro, precum și la secretariatul Facultății, etajul 5, camera 513

Rezultatele procesului de admitere