Descrierea probei / probelor de examen

Criteriul I. Media examenului de Bacalaureat - 25%

Criteriul II. Nota unei discipline la alegere din examenul de Bacalaureat - 75%

 

Pentru departajare în cazul mediilor egale se vor aplica următoarele criterii:

 1. Nota probei scrise la Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2.  Nota probei scrise la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului de bacalaureat.
Informații probe de admitere

  Media examenului de Bacalaureat - 25%

  Nota unei discipline la alegere din examenul de Bacalaureat - 75%

  • Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele internaţionale recunoscute de MEC beneficiază de dreptul de a fi admişi, fără susținerea concursului de admitere şi de a urma studiile universitare, pe locurile finanţate de la buget.
  • Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale recunoscute de MEC, inclusiv la Competițiile naționale de dezbatere, în domenii conexe științelor socio-umane, vor fi admişi, fără susținerea concursului de admitere şi vor urma studiile universitare pe locurile finanţate de la buget.
  • Candidații care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor invitate de către UVT (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului) au acces fără admitere la orice facultate din UVT, pe locuri fără taxă, precum și gratuitate la înscrierea la admitere.

Listă acte necesare
 • Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta în original. Absolvenţii de liceu din promoţia anului 2020 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţă tip, eliberată de instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați. Candidații admiși pe loc bugetat, care doresc confirmarea locului, vor depune Diploma de Bacalaureat originală la unul dintre Centrele de preluare a actelor, în termenul destinat confirmării. În cazul în care un candidat a absolvit liceul în anul 2020 și nu a primit încă diploma de da bacalaureat, va depune adeverința tip originală și va depune diploma de bacalaureat originală până la începerea anului universitar.
 • Certificat de naştere – original sau copie legalizată
 • Două fotografii color cu dimensiunea ¾ cm (tip buletin/carte de identitate)
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.
 • Carte de identitate/buletin - original;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două facultăţi numai studenţii care la finele anului universitar 2019/2020 sunt integralişti. În adeverinţa prevăzută mai sus, se va preciza calitatea de student a candidatului, anul de studii şi media generală obţinută în anul universitar 2019/2020, precum şi menţiunea că studentul în cauză este integralist la data la care se organizează procesul de admitere.
 • (Unde este cazul) Documente justificative pentru scutirea taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare încărcate de candidați pe platforma de admitere și prezentate în original la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și centrele județene de admitere organizate de UVT. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere la nivel de facultate.

 

Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor finale
Calendar admitere septembrie
 • Perioada de înscriere septembrie

  07.09.2020 - 15.09.2020

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  16.09.2020

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  18.09.2020 - 19.09.2020

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19.09.2020

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletter-ul UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use