Descrierea probei / probelor de examen

În condițiile în care, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, procesul educațional din România a fost perturbat, pentru anul universitar 2021 / 2022, procesul de admitere la ciclul de licență se va face preponderent online, iar media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

Informații probe de admitere

  Media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

  Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:

  Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit.

  Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarelor criterii stabilite de Consiliul facultăţii:
  • nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
  • nota obținută la examenul de bacalureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la profilul real).

  Candidaţii care, în perioada studiilor liceale, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEC, câştigătorii olimpiadelor naţionale (premiile I, II, III și Mențiune) recunoscute de MEC și / sau ai concursurilor naționale sau internaționale, recunoscute de comisia de admitere LIT, câștigătorii concursurilor organizate de LIT vor beneficia de media 10 (zece) la concursul de admitere.

  Candidații care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnatã de rectorul universitãții, scrisoare care trebuie sã însoțeascã dosarul candidatului depus online) beneficiazã de media 10 (zece) la concursul de admitere.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2021, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.
 8. Acte doveditoare pentru candidații care au obținut un premiu la faza internațională sau națională a olimpiadelor școlare sau la concursurile naționale recunoscute sau organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. Lista concursurilor naționale organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie e accesibilă aici: https://litere.uvt.ro/educatie/preuniversitar/.
 9. Candidații care se înscriu la profilul Teologie ortodoxă vor încărca și următoarele documente pe platforma de admitere și le vor prezenta în original la punctele de admitere constituite la sediile UVT și centrele județene de admitere:
 • o scrisoare de intenție;
 • certificatul de botez;
 • o recomandare de la preotul paroh;
 • acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparțin.

 

 

Data afișării rezultatelor preliminare
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  6.09.2021 ora 08:00 - 12.09.2021 ora 23.59

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  13.09.2021, ora 11.00

 • Perioada de contestații

  13.09.2021, ora 11.00 – 14.09. 2021, ora 11.00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  14.09.2021, ora 16.00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  14.09.2021, ora 16.00 − 15.09.2021, ora 23.59

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  16.09.2021, ora 12.00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  16.09.2021, ora 12.00 − 17.09.2021, ora 23.59

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18.09.2021 ora 12.00

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use