Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea la studiile universitare de licență pentru toate programele de studii ale Facultății de Educație Fizică și Sport, indiferent de forma de învățământ,  se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere.

Informații probe de admitere

  Media generală la concursul de admitere pentru toți candidații se va calcula, cu două zecimale și fără rotunjire, astfel:

  MA = (M1+M2)/2

  unde:

  MA – media generală de admitere
  M1 – media generală la examenul de bacalaureat
  M2 – nota cea mai mare obținută la una dintre probele scrise ale examenului de bacalaureat

  (1) Din numărul locurilor finanțate de la bugetul de stat repartizate facultății, un număr de 10 locuri sunt alocate candidaților olimpici. Aceștia pot fi admiși în învățământul superior fără concurs de admitere dacă sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și au obținut următoarele performanțe sportive:

  ● Medaliați la Jocurilor Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene (seniori, tineret, juniori);
  ● Locurile IV, V, VI, VII, VIII la Jocurilor Olimpice și Jocurilor Olimpice pentru tineret;
  ● Locurile IV, V, VI la Campionate Mondiale (seniori, tineret, juniori);
  ● Sportivii calificați cu echipa de joc sportiv (seniori, tineret și juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene;
  ● Locurile I-III la Olimpiada Națională la disciplina Pregătire Sportivă teoretică.

  (2) Facilitățile prevăzute la alineatul (1) se acordă sportivilor care au obținut performanțele respective pe durata studiilor liceale sau într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. Dosarele personale ale absolvenților de liceu care solicită acordarea facilităților menționate la alineatul (1), se încarcă pe platforma de admitere a UVT, în perioada
  de înscriere la concursul de admitere.
  (3) Criteriul de departajare al acestor candidați este reprezentat de nivelul performanței sportive, iar clasificarea finală a acestora va fi analizată de Comisia de admitere alcătuită potrivit prezentei metodologii.
  (4) Candidații pe locurile finanțate de la bugetul de stat, alocate sportivilor olimpici, care nu s-au încadrat în primii 10 după clasificarea lor pe baza performanțelor sportive, pot opta pentru ocuparea locurilor rămase libere la studiile universitare de licență, cu taxă, în învățământul cu frecvență/cu frecvență redusă.

Listă acte necesare

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport sunt următoarele:
1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
o Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de
UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2021, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.), examenul oftalmologic. Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic. Adeverința medicală pentru înscrierea la admiterea din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport trebuie să conțină, pe lângă examenul clinic general și examenele oftalmologic și psihiatric (Anexa nr. 4 – fișă medicală completată conform cerințelor specificate);
7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.

Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  08.09.2021 - 13.09.2021

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14.09.2021

 • Perioada de contestații

  15.09.2021

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  16.09.2021

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16.09.2021-17.09.2021

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  18.09.2021

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19.09.2021

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use