Informații probe de admitere

  N=Max(B;P)
  unde N reprezinta, la alegerea candidatului, valoarea maximă dintre nota la examenul de Bacalaureat, B, sau una din notele notele la probele de bacalaureat, P, cu relevanţă pentru Facultatea de Fizica (fizică, matematică, chimie, biologie, informatică).

  Înmatricularea olimpicilor: candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale, naţionale şi pe grupe de tări pot fi înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numarului de locuri alocate de catre Ministerul Educatiei şi Cercetării, fiind admişi cu nota 10(zece). Se au in vedere:
  • distincţiile la olimpiadele școlare internaţionale;
  • premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de țări, recunoscute de M.E.C.., în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
  • premiile I, II, III la olimpiadele şcolare la nivel naţional sau pe grupe de tări în anii, la disciplinele care se studiaza numai în clasele a IX-a şi a X-a.

Listă acte necesare

(1)     Certificatul de naştere;

(2)     Cartea de identitate;

(3)     Diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţă numai în cazul absolvenţilor de liceu din promoţia 2020 cărora nu le-a fost eliberată înca diploma de bacalaureat deşi au promovat examenul – (vezi şi art. 9 din prezenta metodologie) sau copie în conformitate cu originalul (numai în cazul candidaţilor pe locurile cu taxă);

(4)     Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

(5)     Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);

(6)     Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (conform articolului 3 - Scutiri de taxă);

(7)     Documente doveditoare pentru cei care au obţinut premii la Olimpiadele naţionale şi internaţionale şi pentru premianţii concursului de fizică „Constantin Sălceanu”, precum şi pentru deţinătorii de diplome de merit acordate de către Facultatea de Fizică în care se specifică faptul că deţinatorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere;

Pentru cei care urmează al doilea program de studii universitare de licență, la punctele 1-7 se adaugă:

(8)     dacă candidatul a absolvit total sau parțial studii de licență pe loc finanțat de la bugetul de stat este necesara depunerea unei declarații pe propie răspundere cu anii de studii absolviți în regim finanțat de la bugetul de stat buget.

Declaraţia este necesara pentru stabilirea înmatriculării în regim cu taxă sau pe loc finanțat de la bugetul de stat.

 

Certificarea conformității cu originalul a copiilor documentelor menționate mai sus se face în momentul prezentării la centrele de preluare documente deschise în sediul UVT sau în centrele de admitere UVT deschise în alte orașe. În cazul candidaților pe locurile cu taxă, pentru diploma de bacalaureat poate fi depusă o copie conform cu originalul (certificată la centrele de preluare a documentelor).

Data afișării rezultatelor
Afișarea rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletter-ul UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use