Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea la studiile universitare de licență la Facultatea de Fizică se face prin concurs, pe baza criteriilor stabilite în Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, printr-un concurs de dosare, pe domeniul studii universitare de licență Fizică și în funcție de opțiunile exprimate pe specializări.

Informații probe de admitere

  Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:
  N=Max(B;P)

  unde N reprezintă, valoarea maximă dintre media generală obținută la examenul de Bacalaureat B, sau una din notele la probele de bacalaureat P cu relevanță pentru Facultatea de Fizică, la alegerea candidatului (fizică, matematică, chimie, biologie, informatică).

  Participanții la Concursul Național de Fizică „Constantin Sălceanu” care obțin un minimum 60% din punctajul probelor de concurs pot beneficia de echivalarea punctajului obținut cu nota 10 la susținerea concursului de admitere la Facultatea de Fizică a Universității de Vest din Timișoara.

  Candidații care au obținut performanțe recunoscute la Olimpiadele Naționale sau Internaționale de Fizică, în concursuri naționale, regionale (pe grupe de țări), precum și deținătorii Diplomelor de Merit acordate de către Facultatea de Fizică în care se specifică faptul că deținătorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere, vor fi echivalați în cadrul concursului de admitere cu nota 10.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătoriedacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2021, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  Până în 13 septembrie 2021

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14 septembrie 2021, ora 13.00

 • Perioada de contestații

  14 septembrie 2021, ora 13.00 - 15 septembrie 2021, ora 13.00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  16 septembrie 2021, ora 13.00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  17-18 septembrie 2021

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19 septembrie 2021, ora 13.00

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use