Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea se realizează pe baza notelor de la examenul de Bacalaureat.

Informații probe de admitere

  Selecţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere se realizează pe baza mediei de admitere, care se calculează după formula:

  N=(N1+N2)/2,

  unde N1 este media generală la examenul de bacalaureat, N2 este nota la proba de matematică sau la proba de informatică de la examenul de bacalaureat (lipsa notei se echivalează cu nota 4). Media de admitere trebuie să fie mai mare sau egală cu 6 (dacă N este mai mică decât 6 candidatul este respins).

  1. Sunt admiși cu media 10, pe locuri finanțate de la buget, toți candidații care:
  • au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I,II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de MEN
  • au obţinut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu I, II, III sau mențiune la faza naţională a olimpiadelor de specialitate (Matematică sau Informatică) organizate de MEC. Notă. Concursul Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovici este asimilat olimpiadei de Matematică.

  2. Pot solicita echivalarea cu nota 10 a oricăreia dintre notele care intră în calculul mediei de admitere toți candidații care:
  • au obținut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu la concursurile organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică: Concursul FMI, Concursul interjudețean de Matematică Traian Lalescu
  • au obţinut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu I, II sau III la fazele județene ale olimpiadelor de specialitate (Matematică sau Informatică) organizate de MEC. După caz, în situaţia existenţei mai multor premii, se pot echivala mai multe note cu 10. Notă. Concursul Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovici este asimilat olimpiadei de Matematică.

  3. Oricare dintre notele obţinute prin participarea la Concursul FMI, în clasa a XI-a sau în clasa a XII-a, poate echivala, la cerere, una dintre notele care intră în calculul mediei de admitere.

Listă acte necesare

cerere de înscriere (formularul completat online), în care candidaţii vor indica opţiunile şi ordinea de prioritate a acestora;

 1. cerere de înscriere (formularul completat online), în care candidaţii vor indica opţiunile şi ordinea de prioritate a acestora;
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original
 3. adeverinţa medicală în original (de la medicul de familie) nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventualele cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.
 4. 2 fotografii color cu dimensiunea ¾ cm (“tip buletin de identitate/carte de identitate”);
 5. certificatul de naştere, cartea de identitate (C.I.), certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 6. acte doveditoare, în original, pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere;
 7. diploma/diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile menționate;
 8. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 9. dovada de cunoaştere a limbii engleze;
 10. certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română (cerut doar cetăţenilor străini pentru programele de studii în limba română), eliberat de către instituţii abilitate de MEC;
 11. Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2020 care concurează pe locuri fără taxă trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere (formular tip) privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat. În cazul finanţării se va preciza şi numărul de semestre finanţate.
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor finale
Calendar admitere septembrie
 • Perioada de înscriere septembrie

  7 - 13 septembrie 2020

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  15 septembrie 2020

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16 - 18 septembrie 2020

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19 septembrie 2020

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletter-ul UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use