Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la toate domeniile de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale
Comunicării se face pe baza unei singure probe:
Media examenului de Bacalaureat

Informații probe de admitere

  Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la toate domeniile de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se face pe baza unei singure probe:
  Media examenului de Bacalaureat
  Media generală de admitere se va calcula după următoarea formulă:
  Media admitere = Media Bacalaureat
  Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase)

  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) – aceștia beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale FSPFSC fără susținerea concursului de admitere, pe
  locuri finanțate de la bugetul de stat;

  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare naționale organizate de MEC beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale FSPFSC fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat;

  Elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului) – aceștia beneficiază de gratuitate la înscrierea la procesul de admitere și pot beneficia de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, la programe de studii universitare de licență în cadrul FSPFSC.

Listă acte necesare

Dosarul de concurs conține următoarele elemente:

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2019-2020 pot prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2020, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința originală eliberată de către instituția de învățământ sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 2. Certificatul de naștere;
 3. Certificatul de căsătorie (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele de familie);
 4. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.
 5. Două fotografii color cu dimensiune 3⁄4 cm („tip buletin/carte de identitate”, cu numele candidatului înscris pe verso sau în plicul sigilat;
 6. Cartea de identitate
 7. Actele doveditoare pentru acei candidați care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere: adeverință de la locul de muncă al părintelui (dacă este angajat în cadrul învățământului preuniversitar sau universitar din România, precum și din bibliotecile centrale universitare, aflat în activitate sau pensionat); copii legalizate după certificatul de deces al părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți); adeverință de la Casa de copii (în cazul celor aflați în această situație).

Candidații care mai urmează o altă formă de învățământ universitar nivelul licență, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licență, vor depune și următoarele acte în dosarul de înscriere:

 1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie, (originalul rămânând la prima facultate), dacă nu intenționează sau nu au dreptul să obțină un loc bugetat;
 2. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenționează și au dreptul să obțină un loc bugetat;
 3. adeverința de la prima instituție de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student şi regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă.
 4. declarație pe proprie răspundere prin care candidatul își exprimă intenția de a urma cursurile în regim în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept.

Candidații care mai urmează o altă formă de învățământ universitar nivelul licență, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licență, vor mai depune următoarele acte în dosarul de înscriere:

 1. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenționează și au dreptul să obțină un loc bugetat;
 2. copie simplă după diploma de licență sau echivalentul acesteia;
 3. adeverință de la prima instituție de învățământ superior din care să rezulte regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă.
 4. declarație pe proprie răspundere prin care candidatul își exprimă intenția de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept.

 

Mențiuni calendar admitere

Urmează:

Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 10.09.2021, ora 23:59

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  4.09.2021, ora 18:00

 • Perioada de contestații

  24 de ore de la data afișării rezultatelor, dar nu mai târziu de 15.09.2021, ora 18:00 pe adresa de e-mail a facultății pentru admitere: admitere.pfc@e-uvt.ro

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, dar nu mai târziu de 16.09.2021, ora 18:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  până la data de 17.09.2021, ora 18:00, urmată de afișarea rezultatelor

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  până la data de 18.09.2021, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19.09.2021, ora 19:00

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use