Descrierea probei / probelor de examen

Pentru anul universitar 2020/2021 admiterea se realizează pe baza notelor de la examenul de bacalaureat și a probei scrise de admitere (dacă situația pandemică permite organizarea acesteia).

 

Informații probe de admitere

  Selecţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere se realizează pe baza mediei de admitere, care se calculează după formula:
  - în cazul posibilității organizării probei de admitere
  N = (N1 + N2 + N3 - min{N1, N2, M3})/2

  - în cazul în care nu se poate organiza proba scrisă
  N=(N1+max{N2, N3})/2,

  unde N1 este media generală la examenul de bacalaureat, N2 este nota la proba de matematică sau la proba de informatică de la examenul de bacalaureat (lipsa notei se echivalează cu nota 4), iar N3 este nota obținută la proba scrisă de admitere (neprezentarea la proba scrisă implică N3 = 0). Media de admitere trebuie să fie mai mare sau egală cu 6 (dacă N este mai mică decât 6 candidatul este respins).

  1. Sunt admiși cu media 10, pe locuri finanțate de la buget, toți candidații care:
  • au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I,II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației
  • au obţinut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu I, II, III sau mențiune la faza naţională a olimpiadelor de specialitate (matematică sau informatică) sau a concursurilor de Tehnologia Informației sau de Robotică recunoscute de Ministerul Educației.
  Notă. Concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici este asimilat olimpiadei de matematică.
  • elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității)

  2. Pot solicita echivalarea cu nota 10 a uneia dintre notele care intră în calculul mediei de admitere toți candidații care:
  • au obținut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu la concursurile organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică (Concursul FMI, Concursul interjudețean de matematică Traian Lalescu) sau la concursuri de matematică și informatică organizate de către universități din consorțiul Universitaria prin facultățile de profil (Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași)
  • au obţinut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu I, II sau III la fazele județene ale olimpiadelor de specialitate (matematică sau informatică) organizate de Ministerul Educației.
  Notă. Concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici este asimilat olimpiadei de matematică.

Listă acte necesare
 1. cerere de înscriere (formularul completat online), în care candidaţii vor indica opţiunile şi ordinea de prioritate a acestora;
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original
 3. adeverinţa medicală în original (de la medicul de familie) nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventualele cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.
 4. 2 fotografii color cu dimensiunea ¾ cm (“tip buletin de identitate/carte de identitate”);
 5. certificatul de naştere, cartea de identitate (C.I.), certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 6. acte doveditoare, în original, pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere;
 7. diploma/diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile menționate;
 8. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 9. certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română (cerut doar cetăţenilor străini pentru programele de studii în limba română), eliberat de către instituţii abilitate de MEC;
 10. Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2020 care concurează pe locuri fără taxă trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere (formular tip) privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat. În cazul finanţării se va preciza şi numărul de semestre finanţate.
Perioada de înscriere
Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)
Data afișării rezultatelor
Perioada de depunere a contestațiilor
Data afișării rezultatelor după contestații
Perioada confirmării locurilor
Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)
Perioada confirmării locurilor (etapa a treia de confirmări)
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în data de 10 septembrie 2021, ora 12:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  11 septembrie 2021, ora 9:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  11 septembrie 2021, ora 19:00

 • Perioada de contestații

  11 septembrie 2021, ora 19:00 - 12 septembrie, ora 19:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  13 septembrie 2021, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  13 septembrie 2021, ora 14:00 - 14 septembrie 2021, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  15 septembrie 2021, între orele 9:00 - 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  16 septembrie 2021, ora 12:00

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use